Poolstok (Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba), Technologielaan 11, 3001 Heverlee BE

Onder coaching wordt de professionele begeleiding verstaan van zowel individuele medewerkers als teams, gericht op het faciliteren van (gedrags)verandering, de ontwikkeling van vaardigheden, het bereiken van doelen, (kennis)ontwikkeling, prestatieverbetering, samenwerking, tevredenheid en attitudes. Coaching wordt beschouwd als een dynamisch (ontwikkel)proces bestaande uit doelgerichte begeleidingsessies tussen coach en coachee(s), al dan niet ondersteund door (wetenschappelijk onderbouwde) methodieken en/of tools. Het coachingtraject biedt de coachee(s) o.m. inzicht en feedback in de competenties en situatie, maar ook informatie en advies die toelaten om op een duurzame manier nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2020-02-09.

Comments are closed.