Provincie Antwerpen APB PSES, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen BE

De ‘Straatmanager/acquisitiemanager' werkt een visie en een methode uit om op een duurzame manier ervoor te zorgen dat huidige leegstaande panden een koper/huurder krijgen en dat panden die in de toekomst vrijkomen snel aan potentiële invulling gelinkt kunnen worden. Eén van de taken hierbij is het ontwerp, het up to date houden en de vermarkting/communicatie van een pandendatabase per gemeente. Ook de omgekeerde beweging dient te worden gemaakt: een netwerk aanleggen van potentiële ondernemers die zich kunnen vestigen in de betrokken winkelstraten.Daarnaast start hij/zij met creatieve trajecten om leegstaande panden op een zinvolle manier te benutten tot een definitieve invulling tot stand komt.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-02.

Comments are closed.