Regie der Gebouwen, Gulden Vlieslaan 87 b2, 1060 Brussel BE, Nadine NGOY TSHIKA

Regie der Gebouwen - Aanstelling van een advocaat voor de juridische bijstand in het kader van de analyse van ontvangen offertes en met het oog op de aanduiding van de opdrachtnemer van een overheidsopdracht voor bouwwerken.De aandacht van de inschrijvers wordt erop gevestigd dat de in de opdracht te analyseren documenten alsook de communicatie met de aanbestedende overheid tijdens de uitvoering in het Frans zullen zijn

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-14.

Comments are closed.