Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1B, 3500 HASSELT BE, Luc Jacob

Verwijderen van kapotte opbouwsloten + leveren en plaatsen van nieuwe opbouwsloten (idem bestaande sloten)

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-07-29.

Comments are closed.