Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1B, 3500 HASSELT BE, Luc Jacob

Opzoeken en herstellen van de dakgoten, terug recht leggen van de dakpannen en nazien van de slabben aan de schouwen.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-01.

Comments are closed.