Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1B, 3500 HASSELT BE, Luc Jacob

Verwijderen van bestaande putdeksel en het leveren en plaatsen van een nieuw putdeksel.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-06.

Comments are closed.