visit.brussels, 2-4 Koningsstraat, 1000 Brussel BE, John Catteau

Deze raamovereenkomst heeft tot doel de wettelijke, financiële, technische en administratieve context vast te leggen van de eruit voortvloeiende bestellingen die visit.brussels tijdens de geldigheidsduur ervan zal plaatsen en die de bestelling en levering van hoogwaardige goederen binnen de gestelde termijn als voorwerp hebben. Het betreft aldus een opdracht voor de levering van voedingsmiddelen, in hoofdzaak, en diverse producten, waaronder onderhoudsproducten.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-07-26.

Comments are closed.