visit.brussels, 2-4 Koningsstraat, 1000 Brussel BE, Pierre-Alain Breeveld

Deze raamovereenkomst heeft tot doel om de wettelijke, financiële, technische en administratieve context vast te leggen van de eruit voortvloeiende bestellingen die visit.brussels tijdens de geldigheidsduur ervan zal plaatsen en de huur van stroomaggregaten en de elektriciteitsdistributie tijdens evenementen als voorwerp hebben. Het betreft dus een opdracht voor leveringen.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-08.

Comments are closed.