Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding – Extern Verzelfstandigd Agentschap, Keizerslaan 11, 1000 Brussel BE

De opdracht bestaat uit het organiseren van oriënterende competentiemeting en stagebegeleiding voor laagtaalvaardige anderstalige niet-werkende werkzoekenden met een arbeidsbeperking in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-12-04.

Comments are closed.