Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding – Extern Verzelfstandigd Agentschap, Keizerslaan 11, 8500 Brussel BE, Charlotte Hoste

De opdracht bestaat uit het aanbieden van begeleiding en bemiddeling ( o.a. job- en taalcoaching ) tijdens en tot 6 maanden na alfa-trajecten naar werk in de provincie West-Vlaanderen.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-22.

Comments are closed.