Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding – Extern Verzelfstandigd Agentschap, Keizerslaan 11, 8500 Brussel BE, Charlotte Hoste

Oriënterende en activerende modules voor werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid, die gericht zijn op het zetten van stappen naar werk in het normaal economische circuit ( NEC ).

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-08-22.

Comments are closed.