VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel BE

De opdracht betreft het onderhoud van de personen- en goederenliften binnen het patrimonium van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het onderhoud heeft betrekking op de volgende installaties:* elektrische personen/goederenliften met of zonder machinekamer* hydraulische personen/goederenliften* elektrische hefplatformen voor personen/goederen* hydraulische hefplatformen voor personen/goederen* kleingoederenliften* trapliften

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-06-29.

Comments are closed.