Vlaamse Milieumaatschappij, Dr De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst BE, Ellen Wailly

Deze opdracht heeft tot doel de WaterRegulator te voorzien van onderbouwing en concrete aanpassingen ter verfijning van de tariefmethodologie en -rapportering met onderzoeken naar : - implementatie van efficiëntieverbeteringen;- implementatie van investeringsregulering;- implementatie normeringen over boekhoudkundige aspecten.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2020-02-27.

Comments are closed.