Volkswelzijn cvba, Serbosstraat 2/16, 9200 Dendermonde BE, De heer Christoph Baele

In de nieuwe verkaveling Elsbos worden 2 huurflats voorzien van 10 wooneenheden.

Read the full call for tender : Bulletin der Aanbestedingen: recente aanvragen 2019-11-26.

Comments are closed.