EU-instellingen moeten het inschrijven op aanbestedingen gemakkelijker maken

cour-des-comptes-europeenneDe EU-instellingen moeten meer doen om bedrijven te helpen zoeken naar en inschrijven op aanbestedingen, volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer. De controleurs adviseren de administratieve rompslomp bij openbare aanbestedingen van de EU te verminderen en een nieuw onlineplatform op te zetten met de aanbestedingen van alle instellingen.

De controleurs hebben onderzocht hoe toegankelijk de instellingen hun openbare aanbestedingen maken. Zij constateerden dat de beheers- en controleregelingen robuust waren en hebben geleid tot een vermindering van het risico op fouten die bedrijven ervan zouden kunnen weerhouden om deel te nemen en een eerlijke behandeling in de weg zouden kunnen staan. Bij de herziening van de regels in 2015 zorgden de instellingen echter niet voor een grotere toegankelijkheid door de procedures te vereenvoudigen en de grijze gebieden zoveel mogelijk te verduidelijken. De openbare aanbestedingen van de grootste EU-instellingen – de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad en de Europese Centrale Bank – bedroegen in 2014 circa 4 miljard euro.

“De EU-instellingen moeten meer doen om bedrijven – vooral het midden- en kleinbedrijf- te helpen door de administratieve rompslomp zoveel mogelijk te beperken en onnodige obstakels voor iedereen die wil weten welke aanbestedingen zijn uitgeschreven, weg te nemen”, aldus Alex Brenninkmeijer, het voor dit verslag verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer.

Bij de meeste instellingen was het volgens de controleurs geen gangbare praktijk om de markt te raadplegen alvorens een formele aanbestedingsprocedure te starten. Bovendien hadden contracten vaker in percelen kunnen worden onderverdeeld om deelname te stimuleren. Dit zou voor marktdeelnemers zoals kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) een positief effect hebben gehad op de toegankelijkheid. Verder stellen de controleurs dat de zichtbaarheid op internet van aanbestedingen van de EU-instellingen tekortschiet. De beschikbare informatie is gefragmenteerd en verspreid over tal van websites. De zoekfunctie op Tenders Electronic Daily werkt niet altijd bevredigend en elektronische aanbesteding is nog niet op alomvattende en geharmoniseerde wijze ingevoerd.

Bedrijven die menen dat zij oneerlijk zijn behandeld, vinden het moeilijk een snelle behandeling van hun klachten en een schadevergoeding te verkrijgen. Informatie over de uitkomst van aanbestedingen is niet dusdanig toegankelijk dat een doeltreffende openbare monitoring mogelijk is.

De controleurs doen de volgende belangrijkste aanbevelingen:

• De instellingen moeten samen een centraal aanspreekpunt (‘one-stop-shop’) voor aanbestedingen op internet ontwikkelen waar inschrijvers alle informatie kunnen vinden die ze nodig hebben om te communiceren met de instellingen. Zij moeten één openbaar register met informatie over vorige contracten opzetten, en alle aanbestedingsregels moeten in één pakket regels (“rulebook”) worden gebundeld.

• De deelname van kmo’s moet uitdrukkelijk worden aangemoedigd.

• De instellingen moeten, waar dit passend is, voorafgaande marktconsultaties houden om bedrijven op de hoogte te brengen van hun plannen.

• Contracten moeten, waar mogelijk, in delen worden onderverdeeld om de deelname te vergroten.

• De Commissie moet een voorstel doen voor een mechanisme voor een snel en onafhankelijk onderzoek van klachten van bedrijven die menen dat zij oneerlijk zijn behandeld.

• Het Europees Bureau voor fraudebestrijding moet alle onderzochte aantijgingen en de uitkomst ervan rapporteren.

Persbericht van de Europese Rekenkamer

Comments are closed.