Kamer van Koophandel corrigeert fouten bij aanbesteding

Ronile / Pixabay

De Kamer van Koophandel verwacht dit jaar de problemen rond de aanbestedingsregels te kunnen oplossen. Dat schrijft de ondernemersorganisatie in het jaarverslag over 2016. De Kamer schond in 2015 bij de inkoop van diensten op grote schaal de aanbestedingsregels.

Op basis van eigen onderzoek stelde de organisatie vast dat dit eind 2015 was gebeurd met de inkoop van dienstverlening voor een bedrag van € 38 mln. Maandag maakte de Kamer van Koophandel bekend dat in 2016 goede vooruitgang is geboekt en dat meer dan de helft van de betreffende meerjarige inkoopcontractwaarden is omgezet.

De mate van onrechtmatigheid is vorig jaar afgenomen van € 38 mln tot € 16,5 mln. Het probleem moet eind 2017 nagenoeg geheel zijn gelost. Nog lopende niet goed aanbestede contracten moeten dan zijn vervangen door correct aanbestede contracten.

Ongeveer twee derde van het bedrag van € 38 mln is gerelateerd aan contracten die zijn afgesloten in de periode voorafgaand aan de fusie van 14 organisaties tot een nieuwe Kamer van Koophandel per 1 januari 2014. Het gaat daarbij vooral om contracten voor ICT-detachering, schoonmaak en beveiliging en de OV-jaarkaart voor medewerkers. Bij deze contracten is volgens de Kamer van Koophandel veelal gebruikgemaakt van verlengingsopties in eerder afgesloten contracten, daar waar deze beëindigd of opnieuw aanbesteed hadden moeten worden.

Maatregelen

De raad van bestuur van de Kamer van Koophandel betreurde eerder dat niet goed is gehandeld met betrekking tot de inkoopprocedures. Diverse maatregelen werden genomen om de inkoop op orde te brengen. Zo werd de afdeling Inkoop versterkt, zijn circa 170 medewerkers opnieuw getraind en zijn extra controlemaatregelen genomen. Zo voert een externe accountant regelmatig audits uit.

Uit het jaarverslag blijkt ook dat de Kamer van Koophandel voor het tweede achtereenvolgende jaar een positief resultaat heeft behaald, na grote verliezen in 2014. Daardoor nam het eigen vermogen met € 27,4 mln toe tot € 52,4 mln. Twee jaar geleden had de Kamer van Koophandel nog een negatief eigen vermogen. Dat ontstond in 2015 vanwege een forse voorziening voor reorganisatiekosten.

Nieuwe reorganisatie

Bij de organisatie werden de afgelopen jaren 900 arbeidsplaatsen geschrapt. De reorganisatie was bittere noodzaak geworden, nadat het ministerie van Economische Zaken de Kamer van Koophandel een bezuiniging had opgelegd van € 80 mln. Overigens meldt het jaarverslag over 2016 dat er de komende jaren opnieuw banen zullen verdwijnen bij de organisatie. De verdergaande digitalisering is hiervan de oorzaak.

Artikel door Tjabel Daling op fd.nl

Comments are closed.