Tenders voor Horizon 2020 geopend

geralt / Pixabay

Horizon 2020, het kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie, ging op 1 januari 2014 van start. Elke twee jaar worden er nieuwe werkprogramma’s vastgesteld en de ‘calls for proposals’ zijn hierop gebaseerd. Dit najaar zullen de werkprogramma’s voor 2018-2019 worden goedgekeurd.

In veel programma’s is ook al beperkte informatie opgenomen over aandachtsgebieden die voor 2020 opgenomen zullen worden. De besteding van deze gelden gaat via ‘calls for proposals’ (ofwel tenders voor bepaalde onderwerpen, waarvoor projectvoorstellen kunnen worden ingediend), overheidsopdrachten en andere acties (zoals prijzen en beurzen).

Bij de toekenning van financiering aan projecten wordt getoetst aan criteria van het kaderprogramma en vindt budgetverdeling plaats op volgorde van rangschikking van de beoordeling. De criteria sluiten goed aan bij het onderwerp in de call, de verwachte effecten van het projectvoorstel en de kwaliteit en efficiency van de uitvoering. Daarnaast wordt, voorafgaand aan de inhoudelijke toetsing, nagegaan of de aanvrager de financiële en operationele capaciteit heeft om een projectvoorstel uit te voeren.

Meest interessante werkprogramma’s

Het meest interessant voor het bedrijfsleven zijn de werkprogramma’s onder Industrial leadership (versterken productiviteit en concurrentievermogen van Europese industrie, door ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling, zodat economische groei binnen Europa tot stand komt) en Societal challenges (ondersteuning van innovatieprojecten die helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en knelpunten in Europa). Er zal ruim 11 miljard euro beschikbaar komen voor projecten rond onderzoek en innovatie in 2018-2020.

Horizon 2020: Industrial leadership

Voor Industrial leadership zijn er werkprogramma’s voor de volgende thema’s:
•information and communication technologies (806, 929 en 955 miljoen euro);
•nanotechnologies, advanced materials, biotechnology and production (517 en 521 miljoen euro);
•space (177, 198 en 222 miljoen euro).

Horizon 2020: Societal challenges

En bij Societal challenges:
•health, demographic social change and wellbeing (577, 685 en 702 miljoen euro);
•food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy (463, 510 en 388 miljoen euro);
•secure, clean and efficient energy (728, 628 en 157 miljoen euro);
•smart, green and integrated transport (291, 317 en 178 miljoen euro);
•climate action, environment, resource efficiency and raw materials (359, 393 en 372 miljoen euro);
•Europe in changing world, inclusive, innovative and reflective societies (169, 183 en 197 miljoen euro);
•secure societies (budget nog niet bekend).

Projectvoorstellen

In de werkprogramma’s is aangegeven voor welke onderwerpen projectvoorstellen kunnen worden ingediend, wanneer de deadline is voor de indiening, welk type activiteit ondersteund wordt (onderzoek of kennisverspreiding) en hoeveel budget er per onderwerp beschikbaar is. Voor bijna alle calls die betrekking hebben op onderwerpen voor het jaar 2018 geldt dat de deadline voor het indienen van projectvoorstellen in de eerste maanden van 2018 ligt.

De details zijn per aandachtsgebied te vinden op een speciale site van de EU. Bij alle projectvoorstellen is samenwerking met onafhankelijke partners verplicht, om in aanmerking te komen voor financiering. De minimumeis is deelname van drie partners uit ten minste drie verschillende landen. Dit zijn alle landen van de Europese Unie en enkele landen die met de EU een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten met betrekking tot Horizon 2020, zoals Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

Auteur: mr. H. van Helden. Dit artikel is ontleend aan F&A Actueel 2017, afl. 12. Door CMweb.nl

Comments are closed.