Lagere lasten dankzij betere aanbesteding

De toepassing van de Aanbestedingswet heeft geleid tot een verlaging van de lastendruk voor ondernemers en overheden met 184 miljoen euro per jaar. Dat blijkt uit de evaluatie van de wet die minister...

Nieuwe Aanbestedingswet : wat is er veranderd ?

Na jaren van debatteren zijn de nieuwe aanbestedingsregels er eindelijk. Het wetsvoorstel ­Aanbestedingswet is door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. De Aanbestedingswet is op 1 april in werking ...

Nieuwe Aanbestedingswet treedt 1 april in werking

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn opgelucht dat deze nieuwe aanbestedingsregels, waarover jaren is gediscussieerd, eindelijk worden ingevoerd. Het besluit werd deze week door minister Kamp van Economisch...

Overheidsopdrachten zijn er ook voor u

De Eerste Kamer heeft onlangs de Aanbestedingswet aangenomen, die 1 januari 2013 in werking treedt. Deze wet moet het makkelijker maken voor ondernemingen uit het mkb om in aanmerking te komen voor o...