In Dutch
Aankoop en levering van polytethyleenglycol 2000 (PEG 2000) op afroep in de periode 2023-2025 in functie van de conservatiebehandeling van de Doelse Koggen

Aankoop en levering van PEG 2000 op afroep in de periode 2023-2025 in functie van de conservatiebehandeling van de Doelse Koggen Tijdens graafwerken aan het Deurganckdok in Doel in het jaar 2000 werden de restanten teruggevonden van twee middeleeuwse schepen. Het grootste en meest volledige schip staat gekend als ‘de Kogge’ of Kogge 1. Kogge […]

Read more
In Dutch
Brussel : Transparantie in overheidsuitgaven

De Brusselse Regering heeft de gewestelijke besturen de opdracht gegeven om hun gegevens van 2018, 2019 en 2020 met betrekking tot subsidies en overheidsopdrachten opnieuw te publiceren, in een gestandaardiseerd formaat voor open data. Deze gegevens zullen gemakkelijk geanalyseerd en vergeleken kunnen worden, en dat voor een grotere transparantie in de overheidsuitgaven. “Dit is een […]

Read more
In Dutch
Elektronische facturatie wordt verplicht in Brussel

Vanaf 1 november 2020 zullen enkel nog facturen in gestructureerd, elektronisch formaat (XML) aanvaard worden voor alle overheidsopdrachten die gegund werden door de Brusselse besturen en gewestelijke overheidsinstellingen. Na deze datum zullen facturen in een andere vorm (papier, e-mail,…) niet meer behandeld worden. Met het oog op modernisering en administratieve vereenvoudiging heeft de Brusselse Regering […]

Read more
In Dutch
De opdrachten in gedeelten : Richtsnoeren van de Commissie voor de Overheidsopdrachten

A. WETTELIJK KADER De mogelijkheid om een opdracht in gedeelten op te delen wordt geboden door de artikelen 57 en 135 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, respectievelijk voor de klassieke en speciale sectoren, alsook door artikel 33 van de wet van 13 augustus 2011 inzake opdrachtenen bepaalde opdrachten voor werken, leveringen […]

Read more