In Dutch
Brussel : Transparantie in overheidsuitgaven

De Brusselse Regering heeft de gewestelijke besturen de opdracht gegeven om hun gegevens van 2018, 2019 en 2020 met betrekking tot subsidies en overheidsopdrachten opnieuw te publiceren, in een gestandaardiseerd formaat voor open data. Deze gegevens zullen gemakkelijk geanalyseerd en vergeleken kunnen worden, en dat voor een grotere transparantie in de overheidsuitgaven. “Dit is een […]

Read more
In Dutch
Elektronische facturatie wordt verplicht in Brussel

Vanaf 1 november 2020 zullen enkel nog facturen in gestructureerd, elektronisch formaat (XML) aanvaard worden voor alle overheidsopdrachten die gegund werden door de Brusselse besturen en gewestelijke overheidsinstellingen. Na deze datum zullen facturen in een andere vorm (papier, e-mail,…) niet meer behandeld worden. Met het oog op modernisering en administratieve vereenvoudiging heeft de Brusselse Regering […]

Read more
In Dutch
De opdrachten in gedeelten : Richtsnoeren van de Commissie voor de Overheidsopdrachten

A. WETTELIJK KADER De mogelijkheid om een opdracht in gedeelten op te delen wordt geboden door de artikelen 57 en 135 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, respectievelijk voor de klassieke en speciale sectoren, alsook door artikel 33 van de wet van 13 augustus 2011 inzake opdrachtenen bepaalde opdrachten voor werken, leveringen […]

Read more
In Dutch
Europese publicatiedrempels naar beneden bijgesteld

Vanaf 1 januari 2020 zullen een aantal drempelbedragen die aangewend worden in de wetgeving “overheidsopdrachten” wijzigen. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de Europese gedelegeerde verordeningen nr 2019/1827, 2019/1828, 2019/1829 en 2019/1830 van de Europese Commissie van 30 oktober 2019 (bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 31 oktober 2019). Hieromtrent wordt een […]

Read more