Wat is de CPV?

De Common Procurement Vocabulary (CPV), of beter gekend in het Nederlands als de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten, bestaat uit een basiswoordenlijst om het voorwerp van een opdracht te benoemen plus een aanvullende woordenlijst om nadere inhoudelijke informatie toe te voegen. Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen evenals Belgische aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen. De lijst van CPV codes heeft een boomstructuur met codes tot negen cijfers (acht cijfers plus een controlecijfer), die overeenkomen met een omschrijving van het type leveringen, werken of diensten die het voorwerp van de opdracht vormen.

  • De eerste twee cijfers geven de afdeling aan (XX000000-Y).
  • De eerste drie cijfers geven de groep aan (XXX00000-Y).
  • De eerste vier cijfers geven de klasse aan (XXXX0000-Y).
  • De eerste vijf cijfers geven de categorie aan (XXXXX000-Y).

Elk van de laatste drie cijfers staat voor een extra precisering binnen de categorie. Een negende cijfer dient voor de verificatie van de voorgaande cijfers. De aanvullende woordenlijst kan worden gebruikt ter aanvulling van de beschrijving van het voorwerp van de opdracht en bestaat uit een alfanumerieke code die overeenkomt met een omschrijving waarmee een aanvullende precisering van de specifieke aard of bestemming van het te kopen goed kan worden gegeven. De alfanumerieke code omvat:

  • een eerste niveau bestaande uit een letter die staat voor een sectie;
  • een tweede niveau bestaande uit 4 cijfers, waarvan de eerste 3 een onderverdeling vormen en het laatste een controlecijfer is.

Hoe moet ik de CPV codes gebruiken?

Is het gebruik van de CPV-classificatie verplicht in de standaardformulieren?

Sinds 1.2.2006 is het gebruik van de Common Procurement Vocabulary in de Europese Unie verplicht. De CPV uit 2008 is de huidige CPV-versie voor:

  1. Het invullen van aankondigingen van oproepen tot mededinging
  2. Het vinden van potentiële opdrachten in TED
  3. Het opzoeken van aankondigingen van opdrachten in het TED-archief

 

Hieronder vindt U de lijst van de CPV codes (Officieel Europees woordenschat voor overheidsopdrachten) in dynamisch formaat. De codes zijn ook in Excel (.xls) formaat beschikbaar hier.

1. Excel format (.xls) :

2. Dynamic tree web format :

3. Static global web format :

Bent u op zoek naar overheidsopdrachten? Bekijk ons portaal voor overheidsopdrachten om te zien welke aanbestedingen er momenteel lopen.

Last updated : 13/07/2024

Hoofdcategoriën : (1ste niveau)

03 Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten
09 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
14 Mijnbouw, basismetalen en aanverwante producten
15 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
16 Landbouwmachines
18 Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires
19 Leder, textielweefsels, kunststof- en rubber materialen
22 Drukwerk en aanverwante producten
24 Chemische producten
30 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, -uitrusting en -benodigdheden, uitgezonderd meubilair en softwarepakketten
31 Elektrische machines, apparaten, uitrusting, verbruiksartikelen en verlichting
32 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
33 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
34 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
35 Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
37 Muziekinstrumenten, sportartikelen, spelletjes, speelgoed, handwerk, kunstartikelen en toebehoren
38 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
39 Furniture (incl. Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
41 Verzameld en gezuiverd water
42 Bedrijfsmachines
43 Machines voor de mijnbouw, steengroeven en voor de bouw
44 Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
45 Bouwwerkzaamheden
48 Software en informatiesystemen
50 Reparatie- en onderhoudsdiensten
51 Installatiediensten (uitgezonderd software)
55 Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel
60 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
63 Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
64 Post- en telecommunicatiediensten
65 Openbare voorzieningen
66 Financiële en verzekeringsdiensten
70 Makelaarsdiensten
71 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
72 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
73 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
75 Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering
76 Diensten in verband met de olie- en gasindustrie
77 Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en iemkerij
79 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
80 Diensten voor onderwijs en opleiding
85 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
90 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
92 Cultuur-, sport- en recreatiediensten
98 Overige gemeenschaps-,  sociale en persoonlijke diensten

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.