Lijst van de CPV codes die met 72 beginnen : 2de niveau
<<<Terug naar de eerste niveau>>>

CPV-CODE OMSCHRIJVING
72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning.
72100000-6 Advies inzake hardware.
72110000-9 Advies inzake hardwarekeuze.
72120000-2 Advies inzake calamiteitenherstel bij hardware.
72130000-5 Advies over planning computerlocatie.
72140000-8 Advies over acceptatietest computerhardware.
72150000-1 Advies over computeraudit en -hardware.
72200000-7 Softwareprogrammering en -advies.
72210000-0 Programmering van softwarepakketten.
72211000-7 Programmering van systeem- en gebruikerssoftware.
72212000-4 Programmering van toepassingssoftware.
72212100-0 Diensten voor ontwikkeling van speciale software voor de industrie.
72212110-3 Diensten
voor ontwikkeling van software voor verkooppunten.
72212120-6 Diensten
voor ontwikkeling van software voor vluchtbesturing.
72212121-3 Diensten
voor ontwikkeling van software voor luchtverkeersleiding.
72212130-9 Diensten
voor ontwikkeling van software voor grondondersteuning in de luchtvaart en
testsoftware.
72212131-6 Diensten
voor ontwikkeling van software voor grondondersteuning in de luchtvaart.
72212132-3 Diensten
voor ontwikkeling van testsoftware voor de luchtvaart.
72212140-2 Diensten
voor ontwikkeling van software voor spoorwegverkeersleiding.
72212150-5 Diensten
voor ontwikkeling van software voor industriële controle.
72212160-8 Diensten
voor ontwikkeling van bibliotheeksoftware.
72212170-1 Diensten
voor ontwikkeling van conformiteitssoftware.
72212180-4 Diensten
voor ontwikkeling van medische software.
72212190-7 Diensten
voor ontwikkeling van onderwijssoftware.
72212200-1 Diensten
voor ontwikkeling van software voor netwerken, internet en intranet.
72212210-4 Diensten
voor ontwikkeling van software voor netweken.
72212211-1 Diensten
voor ontwikkeling van software voor platform-interconnectiviteit.
72212212-8 Diensten
voor ontwikkeling van software voor optical jukebox server.
72212213-5 Diensten
voor ontwikkeling van software voor verbetering van besturingssysteem.
72212214-2 Diensten
voor ontwikkeling van software voor netwerkbesturingssysteem.
72212215-9 Diensten
voor ontwikkeling van software voor netwerkontwikkelaars.
72212216-6 Diensten
voor ontwikkeling van software voor netwerkverbindingdsterminal-emulatie.
72212217-3 Diensten
voor ontwikkeling van transactionele verwerkingssoftware.
72212218-0 Diensten
voor ontwikkeling van software voor licentiemanagement.
72212219-7 Diensten
voor ontwikkeling van software voor diverse netweken.
72212220-7 Diensten
voor ontwikkeling van software voor internet en intranet.
72212221-4 Diensten
voor ontwikkeling van software voor internet-browsing.
72212222-1 Diensten
voor ontwikkeling van software voor webserver.
72212223-8 Diensten
voor softwareontwikkeling voor e-mail.
72212224-5 Diensten
voor ontwikkeling van software voor web page editing.
72212300-2 Diensten
voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen,
afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit.
72212310-5 Diensten
voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten.
72212311-2 Diensten
voor ontwikkeling van software voor documentenbeheer.
72212312-9 Diensten
voor ontwikkeling van software voor elektronisch publiceren.
72212313-6 Diensten
voor ontwikkeling van software voor OCR (optische schriftherkenner).
72212314-3 Diensten
voor ontwikkeling van software voor spraakherkenning.
72212315-0 Diensten
voor ontwikkeling van software voor desktop-publicatie.
72212316-7 Diensten
voor ontwikkeling van presentatiesoftware.
72212317-4 Diensten
voor ontwikkeling van tekstverwerkingssoftware.
72212318-1 Diensten
voor ontwikkeling van scannersoftware.
72212320-8 Diensten
voor ontwikkeling van software voor het maken van tekeningen en afbeeldingen.
72212321-5 Diensten
voor CAD-softwareontwikkeling.
72212322-2 Diensten
voor ontwikkeling van grafische software.
72212323-9 Diensten
voor CAM-softwareontwikkeling.
72212324-6 Diensten
voor ontwikkeling van karteringssoftware.
72212325-3 Diensten
voor ontwikkeling van softwareo voor het maken van formulieren.
72212326-0 Diensten
voor ontwikkeling van cartografiesoftware.
72212327-7 Diensten
voor ontwikkeling van teken- en schildersoftware.
72212328-4 Diensten
voor ontwikkeling van beeldverwerkingssoftware.
72212330-1 Diensten
voor ontwikkeling van software voor dienstregelingen en productiviteit.
72212331-8 Diensten
voor ontwikkeling van projectmanagement-software.
72212332-5 Diensten
voor ontwikkeling van dienstregelingen-software.
72212333-2 Diensten
voor ontwikkeling van contactmanagement-software.
72212400-3 Diensten
voor ontwikkeling van software voor zakelijke transacties en persoonlijke
zaken.
72212410-6 Diensten
voor ontwikkeling van software voor investeringsbeheer en belastingaangifte.
72212411-3 Diensten
voor ontwikkeling van software voor investeringsbeheer.
72212412-0 Diensten
voor ontwikkeling van belastingaangiftesoftware.
72212420-9 Diensten
voor ontwikkeling van software en opvolgingssoftware voor faciliteitenbeheer.
72212421-6 Diensten
voor ontwikkeling van software voor faciliteitenbeheer.
72212422-3 Diensten
voor ontwikkeling van opvolgingssoftware.
72212430-2 Diensten
voor ontwikkeling van software voor inventarisbeheer.
72212440-5 Diensten
voor ontwikkeling van software voor financiële analyse en boekhouding.
72212441-2 Diensten
voor ontwikkeling van software voor financiële analyse.
72212442-9 Diensten
voor ontwikkeling van software voor financiële systemen.
72212443-6 Diensten
voor ontwikkeling van boekhoudsoftware.
72212445-0 Diensten
voor ontwikkeling van software voor elektronisch klantenbeheer.
72212450-8 Diensten
voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen.
72212451-5 Diensten
voor ontwikkeling van software voor ERP (Enterprise resource planning).
72212460-1 Diensten
voor ontwikkeling van analytische, wetenschappelijke, mathematische of
prognosesoftware.
72212461-8 Diensten
voor ontwikkeling van analytische of wetenschappelijke software.
72212462-5 Diensten
voor ontwikkeling van mathematische of prognosesoftware.
72212463-2 Diensten
voor ontwikkeling van statistieksoftware.
72212470-4 Diensten
voor ontwikkeling van software voor veilingen.
72212480-7 Diensten
voor ontwikkeling van software voor verkoop, marketing en business
intelligence.
72212481-4 Sales
or marketing software development services.
72212482-1 Diensten
voor ontwikkeling van business intelligence software.
72212490-0 Diensten
voor ontwikkeling van aankoopsoftware.
72212500-4 Diensten
voor ontwikkeling van communicatie- en multimediasoftware.
72212510-7 Diensten
voor ontwikkeling van communicatiesoftware.
72212511-4 Diensten
voor ontwikkeling van software voor desktop-communicatie.
72212512-1 Diensten
voor ontwikkeling van software voor interactieve spraakbeantwoorders (IVR).
72212513-8 Diensten
voor ontwikkeling van modemsoftware.
72212514-5 Diensten
voor ontwikkeling van remote-access-software.
72212515-2 Diensten
voor ontwikkeling van software voor videoconferentie.
72212516-9 Diensten
voor ontwikkeling van uitwisselingssoftware.
72212517-6 Diensten
voor ontwikkeling van IT-software.
72212518-3 Diensten
voor ontwikkeling van emulatiesoftware.
72212519-0 Diensten
voor ontwikkeling van geheugenbeheer-software.
72212520-0 Diensten
voor ontwikkeling van multimediasoftware.
72212521-7 Diensten
voor ontwikkeling van editingsoftware voor muziek- of geluid.
72212522-4 Diensten
voor ontwikkeling van software voor virtueel keyboard.
72212600-5 Diensten
voor ontwikkeling van database- en besturingssoftware.
72212610-8 Diensten
voor ontwikkeling van database-software.
72212620-1 Diensten
voor ontwikkeling van netwerkbesturingssoftware.
72212630-4 Diensten
voor ontwikkeling van minicomputerbesturingssoftware.
72212640-7 Diensten
voor ontwikkeling van microcomputerbesturingssoftware.
72212650-0 Diensten
voor ontwikkeling van PC-besturingssoftware.
72212660-3 Diensten
voor ontwikkeling van clustersoftware.
72212670-6 Diensten
voor ontwikkeling van software voor real-timebesturingssysteem.
72212700-6 Diensten
voor ontwikkeling van algemene dienstsoftware
72212710-9 Diensten
voor ontwikkeling van backup- of recoverysoftware.
72212720-2 Diensten
voor ontwikkeling van barcodesoftware.
72212730-5 Diensten
voor ontwikkeling van beveiligingssoftware.
72212731-2 Diensten
voor ontwikkeling van bestandbeveiligingssoftware.
72212732-9 Diensten
voor ontwikkeling van databeveiligingssoftware.
72212740-8 Diensten
voor ontwikkeling van vertaalsoftware.
72212750-1 Diensten
voor ontwikkeling van software voor het laden van geheugendragers.
72212760-4 Diensten
voor ontwikkeling van virusbeschermingssoftware.
72212761-1 Diensten
voor ontwikkeling van anti-virussoftware.
72212770-7 Diensten
voor ontwikkeling van software voor algemene, comprimerings- en
drukkervoorzieningen.
72212771-4 Diensten
voor ontwikkeling van software voor algemene voorzieningen.
72212772-1 Diensten
voor ontwikkeling van software voor drukkervoorzieningen.
72212780-0 Diensten
voor ontwikkeling van software voor systeem-, opslag- en inhoudbeheer.
72212781-7 Diensten
voor ontwikkeling van systeembeheer-software.
72212782-4 Diensten
voor ontwikkeling van opslagbeheer-software.
72212783-1 Diensten
voor ontwikkeling van inhoudsbeheer-software.
72212790-3 Diensten
voor ontwikkeling van spellingcheckersoftware.
72212900-8 Diensten
voor ontwikkeling van diverse software en computersystemen.
72212910-1 Diensten
voor ontwikkeling van software voor computerspelletjes, gezinsvideo's en
screensavers.
72212911-8 Diensten
voor ontwikkeling van software voor computerspelletjes.
72212920-4 Diensten
voor ontwikkeling van kantoorautomatiseringssoftware.
72212930-7 Diensten
voor ontwikkeling van opleidins- en vermaaksoftware.
72212931-4 Diensten
voor ontwikkeling van opleidingssoftware.
72212932-1 Diensten
voor ontwikkeling van vermaaksoftware.
72212940-0 Diensten
voor ontwikkeling van patroonontwerp- en kalendersoftware.
72212941-7 Diensten
voor ontwikkeling van patroonontwerpsoftware.
72212942-4 Diensten
voor ontwikkeling van kalendersoftware.
72212960-6 Diensten
voor ontwikkeling van besturings- en systeemsoftware.
72212970-9 Diensten
voor ontwikkeling van printshop-software.
72212971-6 Diensten
voor ontwikkeling van software voor het maken van adressenbestanden.
72212972-3 Diensten
voor ontwikkeling van software voor het maken van labels.
72212980-2 Diensten
voor het ontwikkelen van programmeertalen en tools.
72212981-9 Diensten
voor ontwikkeling compilingsoftware.
72212982-6 Diensten
voor ontwikkeling van configuratiebeheersoftware.
72212983-3 Diensten
voor ontwikkeling van ontwikkelingssoftware.
72212984-0 Diensten
voor ontwikkeling van programmatestsoftware.
72212985-7 Diensten
voor ontwikkeling van foutenopsporingssoftware.
72212990-5 Diensten
voor ontwikkeling van software voor spreadsheets en verbetering.
72212991-2 Diensten
voor ontwikkeling van spreadsheet-software.
72220000-3 Systeem-
en technisch advies.
72221000-0 Bedrijfsanalyseadviezen.
72222000-7 Strategie-
en planningsdiensten voor informatiesystemen of -technologie.
72222100-8 Strategisch
onderzoek van informatiesystemen of -technologie.
72222200-9 Planning
in verband met informatiesystemen of -technologie.
72222300-0 Diensten
in verband met informatietechnologie.
72223000-4 Onderzoek
naar vereisten inzake informatietechnologie.
72224000-1 Advies
over projectmanagement.
72224100-2 Planning
van systeemimplementatie.
72224200-3 Planning
van systeemkwaliteitsborging.
72225000-8 Evaluatie
en onderzoek van systeemkwaliteitsborging.
72226000-5 Advies
over acceptatietest systeemsoftware.
72227000-2 Advies
over software-integratie.
72228000-9 Advies
over hardware-integratie.
72230000-6 Ontwikkeling
van gebruikersspecifieke software.
72231000-3 Ontwikkeling
van software voor militaire doeleinden.
72232000-0 Ontwikkeling
van software voor transactieverwerking en gebruikersspecifieke software.
72240000-9 Systeemanalyse
en programmering.
72241000-6 Specificatie
van kritisch ontwerpdoel.
72242000-3 Maken
van ontwerp-modellen.
72243000-0 Programmeringsdiensten.
72244000-7 Maken
van prototypes.
72245000-4 Contractsysteemanalyse
en -programmering.
72246000-1 Systeemadviesdiensten.
72250000-2 Systeem-
en ondersteuningsdiensten.
72251000-9 Herstarten
na calamiteiten.
72252000-6 Computerarchiveringsdiensten.
72253000-3 Helpdesk-
en ondersteuningsdiensten.
72253100-4 Helpdeskdiensten.
72253200-5 Systeemondersteuningsdiensten.
72254000-0 Testen
van software.
72254100-1 Testen
van systemen.
72260000-5 Diensten
in verband met software.
72261000-2 Software-ondersteuningsdiensten.
72262000-9 Ontwikkeling
van software.
72263000-6 Software-implementatiediensten.
72264000-3 Kopiëren
van software.
72265000-0 Softwareconfiguratiediensten.
72266000-7 Advies
over software.
72267000-4 Onderhouds-
en reparatiediensten voor software.
72267100-0 Onderhoud
van software voor informatietechnologie.
72267200-1 Reparatie
van software voor informatietechnologie.
72268000-1 Leveren
van software.
72300000-8 Uitwerken
van gegevens.
72310000-1 Gegevensverwerkingsdiensten.
72311000-8 Tabellering
per computer.
72311100-9 Gegevensconversie.
72311200-0 Batch-verwerkingsdiensten.
72311300-1 Diensten
voor (computer)-multi-use.
72312000-5 Invoeren
van gegevens.
72312100-6 Voorbereiding
van gegevens.
72312200-7 Herkenning
van optische tekens.
72313000-2 Gegevensvergaringsdiensten.
72314000-9 Verzamelen
en collationeren van gegevens.
72315000-6 Beheer
van datanetwerken en ondersteunende diensten.
72315100-7 Datanetwerkondersteuningsdiensten.
72315200-8 Beheer
van gegevensnetwerk.
72316000-3 Analyseren
van gegevens.
72317000-0 Opslaan
van gegevens.
72318000-7 Datatransmissiediensten.
72319000-4 Verstrekking
van gegevens.
72320000-4 Databasediensten.
72321000-1 Diensten
voor database met toegevoegde waarde.
72322000-8 Gegevensbeheerdiensten.
72330000-2 Diensten
voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie.
72400000-4 Internetdiensten.
72410000-7 Providerdiensten.
72411000-4 Internetproviders
(ISP).
72412000-1 Provider
voor e-maildiensten.
72413000-8 Diensten
voor het ontwerpen van websites.
72414000-5 Providerdiensten
voor webzoekmachines.
72415000-2 Verlenen
van host-diensten voor websites.
72416000-9 Providerdiensten
van applicatieservice.
72417000-6 Internet
domeinnamen.
72420000-0 Internet-ontwikkelingsdiensten.
72421000-7 Diensten
voor ontwikkeling van internet- of intranet- klantenapplicatie.
72422000-4 Diensten
voor ontwikkeling van internet- of intranet- serverapplicatie.
72500000-0 Informaticadiensten.
72510000-3 Beheerdiensten
in verband met computers.
72511000-0 Software
voor netwerkbeheer.
72512000-7 Documentbeheerdiensten.
72513000-4 Kantoorautomatiseringsdiensten.
72514000-1 Beheer
van computerfaciliteiten.
72514100-2 Faciliteitenbeheer
door computerbewerking.
72514200-3 Faciliteitenbeheer
voor ontwikkeling van computersystemen.
72514300-4 Faciliteitenbeheer
voor onderhoud van computersystemen.
72540000-2 Computerupgrading.
72541000-9 Uitbreiding
van computerinstallaties.
72541100-0 Uitbreiding
van geheugen.
72590000-7 Professionele
dienstverlening in verband met computers.
72591000-4 Uitwerken
van dienstverleningscontracten.
72600000-6 Diensten
voor computerondersteuning en -advies.
72610000-9 Computerondersteuningsdiensten.
72611000-6 Technische
computerondersteuningsdiensten.
72700000-7 Computernetwerkdiensten.
72710000-0 LAN-diensten.
72720000-3 WAN-diensten.
72800000-8 Computeraudit-
en testdiensten.
72810000-1 Automatiseringscontrole.
72820000-4 Testen
van computers.
72900000-9 Diensten
voor computerbackup en converteren van computercatalogus.
72910000-2 Backupdiensten
voor computers.
72920000-5 Converteren
van computercatalogus.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.