Toegang tot Amerikaanse overheidscontracten

Voor Nederlandse bedrijven in de bouwsector blijft het lastig om deel te nemen aan Amerikaanse aanbestedingen. De aanbestedingsprocedures in de Europese Unie en de Verenigde Staten verschillen veel v...