In Dutch
Overheidsopdrachten en andere rechtmatigheidsonderzoeken in de federale administratie

Het Rekenhof heeft in 2016 en 2017 een reeks overheidsopdrachten onderzocht die acht federale departementen of instellingen hadden toegewezen voor de aankoop van goederen of diensten. Die aankopen moeten immers beantwoorden aan strenge regels van de overheidsopdrachtenwetgeving en de begrotingswetgeving om enerzijds te garanderen dat alle economische operatoren gelijke toegang hebben tot de uitgeschreven overheidsopdrachten […]

Read more
In French
Marchés publics et autres audits de régularité dans l'administration fédérale

En 2016 et 2017, la Cour des comptes a contrôlé une série de marchés publics de biens et services attribués par huit départements ou organismes fédéraux. Ces achats doivent en effet être conformes aux règles strictes de la législation sur les marchés publics et aux lois budgétaires afin de garantir, d'une part, l’égalité d’accès de […]

Read more