Wat is het UEA ?

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een overheidsopdracht. Het is in alle EU-talen beschikbaar en wordt als voorlopig bewijs gebruikt dat aan de vereiste voorwaarden van overheidsopdrachten in de hele EU wordt voldaan.

Het UEA wordt alleen aangewend voor de overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de Europese bekendmaking. Echter zijn enkele uitzonderingen voorzien wanneer gebruik wordt gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (zie artikel 38, §1, eerste lid, van het KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017) of van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging (zie artikel 46, §3, van het KB plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren van 18 juni 2017).

Sinds 18 april 2018 mag het UEA enkel nog in elektronische vorm worden verstrekt.

Klik hier voor FAQ / veelgestelde vragen.

Op zoek naar overheidsopdrachten?

Bent u op zoek naar overheidsopdrachten? Bekijk ons portaal voor overheidsopdrachten om te zien welke aanbestedingen er momenteel lopen.

Als u elke ochtend alle aanbestedingen die op u betrekking hebben wenst te ontvangen, raadpleeg dan onze diensten!