In Dutch
LUMINUS WINDTURBINES OP DE SITE VAN JAN DE NUL IN ZELZATE OFFICIEEL INGEHULDIGDNew!!

JAN DE NUL EN LUMINUS SPELEN EEN VOORTREKKERSROL IN DE ENERGIETRANSITIE Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Wind huldigden gouverneur van Oost-Vlaanderen Carina Van Cauter, vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en minister van Energie Tinne Van der Straeten vandaag de twee windturbines die Luminus heeft gebouwd op de site van […]

Read more
In Dutch
Openbare aanbestedingen voor diensten van conferentietolken: tolken sturen hun aanbevelingen naar de overheid

Openbare aanbestedingen voor diensten van conferentietolken: tolken sturen hun aanbevelingen naar de overheid Brussel, mei 2022 – Vijf jaar na een eerste succesvolle samenwerking sloegen de Belgische vereniging van vertaal-bedrijven (BQTA) en de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) opnieuw de handen in elkaar. Ook de feitelijke groepering van freelance tolken, Freelance Interpreters United […]

Read more
In English
Use public procurement to make healthy and sustainable food accessible and affordable to all Europeans

Use public procurement to make healthy and sustainable food more easily accessible and affordable to all Europeans, a leading MEP together with local governments and campaigners told EU leaders. Sarah Wiener, Member of the European Parliament’s Agriculture and Rural Development Committee (AGRI), joins support for a new coalition of municipalities, environmental, social and health non-profit organisations calling […]

Read more
In French
Réglementer les subventions étrangères générant des distorsions sur le marché intérieur : le Conseil adopte sa position

Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises opérant sur le marché intérieur, les États membres se sont mis d'accord aujourd’hui sur un mandat de négociation concernant le règlement relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur. Le règlement vise à remédier aux distorsions créées par les subventions accordées par des pays tiers à […]

Read more