In Dutch
Commissie geeft nationale autoriteiten richtsnoeren over deelname van inschrijvers uit derde landen aan EU-markt voor overheidsopdrachten

De gepubliceerde richtsnoeren maken deel uit van een pakket initiatieven van de Commissie om eerlijke mededinging, een hoge kwaliteit en een gelijk speelveld op de markten voor overheidsopdrachten te waarborgen. Zij vormen ook het eerste resultaat van de tien acties die zijn vervat in de mededeling over de betrekkingen tussen de EU en China en […]

Read more
In Dutch
Raadpleging over de verbetering van communicatie met lokale en regionale overheden

De Europese Commissie streeft naar het stimuleren en faciliteren van de correcte toepassing van de Gemeenschapswetgeving inzake overheidsopdrachten door lokale en regionale aanbestedende overheden in de 28 lidstaten. U wordt verzocht deel te nemen aan deze online-enquête om de Europese Commissie inzicht te geven in het soort en de vorm van de informatie over wetgeving, […]

Read more
In Dutch
Zaken doen met de Europese Commissie

De Europese Commissie is de uitvoerende poot van de Europese Unie: zij beheert de EU-begroting en ziet toe op de uitvoering van het Gemeenschapsbeleid op de diverse beleidsterreinen. Om haar taken te vervullen heeft de Europese Commissie behoeft e aan de meest uiteenlopende goederen en diensten, variërend van consultancy op het gebied van beleid en […]

Read more
In Dutch
Commissie vraagt Nederland de EU-regelgeving na te leven

De Europese Commissie heeft vandaag beslist er bij Nederland op aan te dringen in twee afzonderlijke dossiers een billijke toegang tot publieke contracten te waarborgen. Het eerste betreft een vastgoedproject in de gemeente Ede, het tweede de Nederlandse praktijk bij de openbare aanbesteding van brandverzekeringscontracten. Het doel van deze EU-regels is ervoor te zorgen dat […]

Read more