In Dutch
Brussel : Transparantie in overheidsuitgaven

De Brusselse Regering heeft de gewestelijke besturen de opdracht gegeven om hun gegevens van 2018, 2019 en 2020 met betrekking tot subsidies en overheidsopdrachten opnieuw te publiceren, in een gestandaardiseerd formaat voor open data. Deze gegevens zullen gemakkelijk geanalyseerd en vergeleken kunnen worden, en dat voor een grotere transparantie in de overheidsuitgaven. “Dit is een […]

Read more
In Dutch
Elektronische facturatie wordt verplicht in Brussel

Vanaf 1 november 2020 zullen enkel nog facturen in gestructureerd, elektronisch formaat (XML) aanvaard worden voor alle overheidsopdrachten die gegund werden door de Brusselse besturen en gewestelijke overheidsinstellingen. Na deze datum zullen facturen in een andere vorm (papier, e-mail,…) niet meer behandeld worden. Met het oog op modernisering en administratieve vereenvoudiging heeft de Brusselse Regering […]

Read more
In Dutch
De Commissie start een diepgaand onderzoek naar overheidscontracten tussen de Brusselse autoriteiten en het Franse reclamebedrijf JC Decaux

Na een klacht heeft de Europese Commissie een diepgaand onderzoek ingeleid om na te gaan of twee maatregelen die de Brusselse autoriteiten ten gunste van het Franse bedrijf voor buitenreclame JC Decaux hebben genomen, wel aan de EU-staatssteunregels voldoen. De Commissie is van mening dat bepaalde vrijstellingen van belastingen en huur het bedrijf een selectief […]

Read more