Elektronische facturatie wordt verplicht in Brussel

Vanaf 1 november 2020 zullen enkel nog facturen in gestructureerd, elektronisch formaat (XML) aanvaard worden voor alle overheidsopdrachten die gegund werden door de Brusselse besturen en gewestelijke overheidsinstellingen. Na deze datum zullen facturen in een andere vorm (papier, e-mail,…) niet meer behandeld worden.

Met het oog op modernisering en administratieve vereenvoudiging heeft de Brusselse Regering beslist om het gebruik van elektronische facturatie te veralgemenen. Elektronische facturen worden dus verplicht:

  • Vanaf 1 september 2020: voor overheidsopdrachten boven 30.000 euro exclusief btw.
  • Vanaf 1 november 2020: voor alle overheidsopdrachten.

Elektronische facturatie – de volledige digitalisering van de factureringsprocedure, van de ontvangst tot de boeking – levert een reële meerwaarde op voor de overheidsinstellingen en hun leveranciers. Er zullen minder coderingsfouten gemaakt worden; de facturen zullen sneller verwerkt worden; het papierverbruik zal dalen; de administratieve last van de besturen zal bovenal verkleinen en de betalingstermijn zal ingekort worden.

Elektronische facturatie is evenwel ook een besparing van 5,77 euro per factuur voor de ontvangende besturen in vergelijking met de kosten van een papieren factuur.

“Door elektronische facturatie op te leggen aan de ondernemingen die met de overheidsdiensten willen samenwerken, beogen we een sneeuwbaleffect. Het is namelijk de bedoeling dat de ondernemingen vervolgens enkel nog elektronische facturatie gebruiken met al hun klanten. Deze verplichting zou meer ondernemingen moeten aanzetten om te kiezen voor elektronische facturatie, die op de lange termijn waarschijnlijk onvermijdelijk zal zijn, aangezien ze zoveel voordelen biedt op praktisch, economisch en milieuvlak”, besluit Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Administratieve Vereenvoudiging.

Alle informatie in verband met elektronische facturatie is te vinden op de website van Easy.brussels, het Brusselse agentschap voor administratieve vereenvoudiging:

Meer info?

  • Pauline Lorbat – Kabinet Clerfayt - 0485 89 47 45
  • Sarah De Cock – easy.brussels – 02 800 30 03

Een persbericht van Bernard Clerfayt