Samenvatting van de EU-wetgeving i.v.m. overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten hebben betrekking op de aankoop van goederen en diensten en de gunning van opdrachten voor werken door een overheidsinstantie zoals een nationale of plaatselijke overheid, of een instelling die van een dergelijke overheid afhankelijk is. Dankzij de opening van deze markten, die goed zijn voor een groot deel van het bbp van de EU, kon de concurrentie tussen de ondernemingen van de Europese Unie worden vergroot. Dit heeft geleid tot een prijsdaling en een betere kwaliteit van de dienstverlening aan de consument. In de loop der jaren heeft de EU wettelijke bepalingen ingevoerd die het proces van het plaatsen van overheidsopdrachten moderniseren en vergemakkelijken. Zij heeft de transparantie, de billijkheid en de interoperabiliteit op dit gebied versterkt aan de hand van instrumenten zoals de gegevensbank TED (Tenders Electronic Daily), één classificatiesysteem (in de vorm van een gemeenschappelijke woordenlijst voor overheidsopdrachten) of ook nog het informatiesysteem voor Europese aanbestedingen (SIMAP). Voorts heeft zij de multilaterale overeenkomst inzake overheidsopdrachten ondertekend en in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) onderhandeld over een internationale procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten.

Gebieden van overheidsopdrachten
Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten
Overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten
Opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten

Beroepsprocedures voor overheidsopdrachten
Beroepsprocedures: overheidsopdrachten voor leveringen, uitvoering van werken en dienstverlening
Beroepsprocedures: sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten

Digitalisatie van overheidsopdrachten
eGovernment: elektronische overheidsdiensten

Publiek-private samenwerking
Toepasselijke regelgeving voor geïnstitutionaliseerde publiek-private samenwerking (geïnstitutionaliseerde PPS)
Groenboek over publiek-private samenwerking
Concessieovereenkomsten in het communautaire recht