Raadpleging over de verbetering van communicatie met lokale en regionale overheden

De Europese Commissie streeft naar het stimuleren en faciliteren van de correcte toepassing van de Gemeenschapswetgeving inzake overheidsopdrachten door lokale en regionale aanbestedende overheden in de 28 lidstaten.

U wordt verzocht deel te nemen aan deze online-enquête om de Europese Commissie inzicht te geven in het soort en de vorm van de informatie over wetgeving, beleid en tools inzake overheidsopdrachten die u nodig hebt om uw werk efficiënt en rechtmatig te kunnen uitvoeren.

Deze enquête biedt u de mogelijkheid om de Commissie te vertellen wat ze kan doen om uw werk makkelijker te maken. Dit is ook de gelegenheid om de Commissie te laten weten wat de beste manier is om haar communicatie met u te verbeteren.

Uw bijdrage is belangrijk omdat ze informatie verschaft over de doeltreffendheid van de communicatiestrategieën die de Commissie en de nationale overheid momenteel toepassen, en over de manier waarop die kunnen worden verbeterd.

Uw stem telt! Neem dus even de tijd om uw feedback en suggesties met ons te delen.

De enquête is beschikbaar op dit adres : https://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_3ReqR4bZuf63Ur3