LUMINUS WINDTURBINES OP DE SITE VAN JAN DE NUL IN ZELZATE OFFICIEEL INGEHULDIGD

JAN DE NUL EN LUMINUS SPELEN EEN VOORTREKKERSROL IN DE ENERGIETRANSITIE

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Wind huldigden gouverneur van Oost-Vlaanderen Carina Van Cauter, vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en minister van Energie Tinne Van der Straeten vandaag de twee windturbines die Luminus heeft gebouwd op de site van Jan De Nul Group in Zelzate officieel in. Deze windturbines dragen bij tot de realisatie van het Code Zero programma van Jan De Nul Group, dat focust op zero emissions, zero accidents, zero breaches en zero waste.

Voortrekkersrol in energietransitie

Zowel Jan De Nul als Luminus spelen een voortrekkersrol in de energietransitie. Luminus heeft de voorbije tien jaar meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in hernieuwbare energieprojecten, voornamelijk in windenergie. Met 273 windturbines op het vasteland tegen eind dit jaar zal het bedrijf beschikken over ruim 700 MW geïnstalleerde capaciteit, wat goed is voor een verdubbeling van de geïnstalleerde capaciteit op vijf jaar tijd. Het windpark van Luminus produceert daarmee 1.300 GWh groene energie, wat overeenkomst met het verbruik van 370.000 gezinnen. Hiermee blijft Luminus al voor het zevende jaar op rij de nummer 1 in windenergie op het vasteland in België.

Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus: “De huidige geopolitieke context toont ons meer dan ooit dat hernieuwbare energie, waaronder windenergie, een belangrijke rol moet spelen in de energietransitie. Indien we de klimaatdoelstellingen van 2050 willen bereiken, moeten we volop inzetten op elektrificatie. Elektriciteit is namelijk de enige energie die op grote schaal CO2-neutraal of met beperkte CO2-emissies kan gemaakt worden. Onze ambities op vlak van windenergie passen dan ook perfect binnen onze missie, die erin bestaat te bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst waar bescherming van de planeet, welzijn en economische groei met elkaar verzoend worden dankzij elektriciteit en innovatieve oplossingen en diensten. Om die uitdaging aan te gaan, hebben we ondersteuning en een sterk regelgevend kader nodig, aangezien het steeds moeilijker wordt om vergunningen te krijgen voor onze windprojecten.”

lees meer