Lijst van de CPV codes

Hieronder vindt U de lijst van de CPV codes (Officieel Europees woordenschat voor overheidsopdrachten) in dynamisch formaat. De codes zijn ook in Excel (.xls) formaat beschikbaar hier.

Hoofdcategoriën : (1ste niveau)

03 Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten
09 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
14 Mijnbouw, basismetalen en aanverwante producten
15 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
16 Landbouwmachines
18 Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires
19 Leder, textielweefsels, kunststof- en rubber materialen
22 Drukwerk en aanverwante producten
24 Chemische producten
30 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, -uitrusting en -benodigdheden, uitgezonderd meubilair en softwarepakketten
31 Elektrische machines, apparaten, uitrusting, verbruiksartikelen en verlichting
32 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
33 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
34 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
35 Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
37 Muziekinstrumenten, sportartikelen, spelletjes, speelgoed, handwerk, kunstartikelen en toebehoren
38 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
39 Furniture (incl. Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
41 Verzameld en gezuiverd water
42 Bedrijfsmachines
43 Machines voor de mijnbouw, steengroeven en voor de bouw
44 Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
45 Bouwwerkzaamheden
48 Software en informatiesystemen
50 Reparatie- en onderhoudsdiensten
51 Installatiediensten (uitgezonderd software)
55 Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel
60 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
63 Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
64 Post- en telecommunicatiediensten
65 Openbare voorzieningen
66 Financiële en verzekeringsdiensten
70 Makelaarsdiensten
71 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
72 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
73 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
75 Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering
76 Diensten in verband met de olie- en gasindustrie
77 Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en iemkerij
79 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
80 Diensten voor onderwijs en opleiding
85 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
90 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
92 Cultuur-, sport- en recreatiediensten
98 Overige gemeenschaps-,  sociale en persoonlijke diensten