Lijst van de CPV codes die met 79 beginnen : 2de niveau
<<<Terug naar de eerste niveau>>>

CPV-CODE OMSCHRIJVING
79000000-4 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging.
79100000-5 Juridische dienstverlening.
79110000-8 Juridisch advies en juridische vertegenwoordiging.
79111000-5 Juridisch advies.
79112000-2 Juridische
vertegenwoordiging.
79112100-3 Vertegenwoordigingsdiensten
voor belanghebbenden.
79120000-1 Adviezen
inzake octrooien en auteursrechten.
79121000-8 Adviezen
inzake auteursrechten.
79121100-9 Adviezen
inzake auteursrechten voor software.
79130000-4 Juridische
documentatie en certificering.
79131000-1 Documentatiedienstverlening.
79132000-8 Certificeringsdienstverlening.
79132100-9 Certificatiedienst
voor elektronische handtekeningen.
79140000-7 Juridische
adviezen en informatie.
79200000-6 Boekhoudkundige,
audit- en fiscale diensten.
79210000-9 Boekhoudkundige
en auditdiensten.
79211000-6 Boekhoudingsdiensten.
79211100-7 Boekhouddiensten.
79211110-0 Loonadministratiediensten.
79211120-3 Registratie
van aan- en verkoop.
79211200-8 Opstellen
van financiële verslagen.
79212000-3 Auditdiensten.
79212100-4 Uitvoeren
van financiële audit.
79212110-7 Diensten
voor corporate governance rating.
79212200-5 Uitvoeren
van interne controle.
79212300-6 Uitvoeren
van wettelijk verplichte controle.
79212400-7 Uitvoeren
van fraudeonderzoek.
79212500-8 Controleren
van de boekhouding.
79220000-2 Fiscale
dienstverlening.
79221000-9 Belastingadviezen.
79222000-6 Hulp
bij invullen van belastingformulieren.
79223000-3 Douanediensten.
79300000-7 Markt-
en economieonderzoek; enquêtes en statistieken.
79310000-0 Uitvoeren
van marktonderzoek.
79311000-7 Uitvoeren
van studies.
79311100-8 Opstellen
van opiniepeiling.
79311200-9 Diensten
voor het uitvoeren van enquêtes.
79311210-2 Uitvoeren
van telefonische enquêtes.
79311300-0 Analyseren
van opiniepeiling.
79311400-1 Economisch
onderzoek.
79311410-4 Economisch-effectbeoordeling.
79312000-4 Testen
van de markt.
79313000-1 Controle
van prestaties.
79314000-8 Haalbaarheidsonderzoek.
79315000-5 Sociaal
onderzoek.
79320000-3 Uitvoeren
van opiniepeiling.
79330000-6 Statistische
dienstverlening.
79340000-9 Reclame-
en marketingdiensten.
79341000-6 Reclamediensten.
79341100-7 Diensten
voor advies inzake reclame.
79341200-8 Diensten
voor reclamebeheer.
79341400-0 Reclamecampagnediensten.
79341500-1 Luchtreclamediensten.
79342000-3 Marketingdiensten.
79342100-4 Direct
marketingdiensten.
79342200-5 Promotiediensten.
79342300-6 Dienstverlening
voor klanten.
79342310-9 Diensten
voor klantenonderzoek.
79342311-6 Onderzoek
naar tevredenheid bij klanten.
79342320-2 Diensten
voor klantenservice.
79342321-9 Programma
voor klantenbinding.
79342400-7 Veilingdiensten.
79342410-4 Elektronische
veilingdiensten.
79400000-8 Adviezen
inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten.
79410000-1 Advies
inzake bedrijfsvoering en management.
79411000-8 Advies
inzake algemeen management.
79411100-9 Advisering
omtrent bedrijfsontwikkeling.
79412000-5 Advies
inzake financieel management.
79413000-2 Advies
inzake marketing management.
79414000-9 Advies
inzake personeelsbeheer.
79415000-6 Advies
inzake productiebeheer.
79415200-8 Ontwerpadviezen.
79416000-3 Public
relationsdiensten.
79416100-4 Diensten
voor public relationsbeheer.
79416200-5 Advies
inzake public relations.
79417000-0 Veiligheidsadviezen.
79418000-7 Advies
inzake aanschaffingsbeleid.
79419000-4 Evaluatie-adviesdiensten.
79420000-4 Diensten
op het gebied van management.
79421000-1 Projectbeheerdiensten,
met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden.
79421100-2 Toezicht
op uitvoering van projecten, met uitzondering van projecten bij
bouwwerkzaamheden.
79421200-3 Maken
van projecten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden.
79422000-8(4) Arbitrage-
en bemiddelingsdiensten.
79430000-7 Diensten
voor crisismanagement.
79500000-9 Ondersteuning
voor kantoorwerk.
79510000-2 Telefoonbeantwoordingsdiensten.
79511000-9 Telefoonbedieningsdiensten.
79512000-6 Telefonisch
informatiecentrum.
79520000-5 Reprografiediensten.
79521000-2 Fotokopieerdiensten.
79530000-8 Vertaaldiensten.
79540000-1 Tolkdiensten.
79550000-4 Typen,
tekstverwerking en desktop publishing.
79551000-1 Typen.
79552000-8 Tekstverwerkingsdiensten.
79553000-5 Desktop-publishing-diensten.
79560000-7 Diensten
voor dossieropslag.
79570000-0 Samenstelling
van verzendlijsten en verzenddienst.
79571000-7 Verzenddiensten.
79600000-0(5) Recruteringsdiensten.
79610000-3(5) Plaatsing
van personeel.
79611000-0 Diensten
voor sollicitatiebegeleiding.
79612000-7 Plaatsing
van ondersteunend kantoorpersoneel.
79613000-4 Verhuizen
van personeel.
79620000-6(5) Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel.
79621000-3 Diensten
voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel.
79622000-0 Diensten
voor de terbeschikkingstelling van huishoudelijke hulp.
79623000-7 Diensten
voor de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten voor handel en industrie.
79624000-4 Diensten
voor de terbeschikkingstelling van verpleegkundig personeel.
79625000-1 Diensten
voor de terbeschikkingstelling van medisch personeel.
79630000-9 Personeelsdiensten,
met uitzondering van plaatsing en «outplacement».
79631000-6 Personeels-
en loonlijstdiensten.
79632000-3 Personeelsopleidingsdiensten.
79633000-0 Diensten
voor voortgezette opleiding van personeel.
79634000-7 Diensten
voor loopbaanbegeleiding.
79635000-4 Diensten
van beoordelingscentrum voor aanwerving van personeel.
79700000-1 Opsporings-
en beveiligingsdiensten.
79710000-4 Beveiligingsdiensten.
79711000-1 Diensten
voor alarmbewaking.
79713000-5 Bewakingsdiensten.
79714000-2 Surveillancediensten.
79714100-3 Diensten
voor opsporingssysteem.
79714110-6 Diensten
voor het opsporen van voortvluchtigen.
79715000-9 Patrouillediensten.
79716000-6 Diensten
voor het verstrekken van identificatiebadges.
79720000-7 Onderzoeksdiensten.
79721000-4 Diensten
van detectivebureau.
79722000-1 Grafologische
diensten.
79723000-8 Diensten
voor afvalanalyse.
79800000-2 Drukkerij-
en aanverwante diensten.
79810000-5 Drukkerijdiensten.
79811000-2 Digitale
drukkerijdiensten.
79812000-9 Diensten
voor het drukken van bankbiljetten.
79820000-8 Diensten
in verband met het drukken.
79821000-5 Afwerken
van drukwerk.
79821100-6 Diensten
voor drukproevencorrectie.
79822000-2 Uitvoeren
van zetwerk.
79822100-3 Fabriceren
van drukplaten.
79822200-4 Fotogravurediensten.
79822300-5 Letterzetdiensten.
79822400-6 Lithografische
diensten.
79822500-7 Maken
van grafische ontwerpen.
79823000-9 Drukkerij-
en afleveringsdiensten.
79824000-6 Drukkerij-
en distributiediensten.
79900000-3 Diverse
zakelijke en andere diensten.
79910000-6 Beheer
van holdings.
79920000-9 Verpakkings-
en aanverwante diensten.
79921000-6 Verpakkingsdiensten.
79930000-2 Gespecialiseerd
ontwerpen.
79931000-9 Binnenhuisinrichting.
79932000-6 Binnenhuisarchitectuur.
79933000-3 Ontwerpondersteuning.
79934000-0 Ontwerpen
van meubelen.
79940000-5 Dienstverlening
door incassobureaus.
79941000-2 Diensten
voor het innen van kosten.
79950000-8 Organiseren
van tentoonstellingen, beurzen en congressen.
79951000-5 Organiseren
van seminars.
79952000-2 Diensten
voor het organiseren van evenementen.
79952100-3 Diensten
voor het organiseren van culturele evenementen.
79953000-9 Diensten
voor het organiseren van festivals.
79954000-6 Diensten
voor  het organiseren van feesten.
79955000-3 Diensten
voor het organiseren van modeshows.
79956000-0 Diensten
voor het organiseren van beurzen en tentoonstellingen.
79957000-7 Diensten
voor het organiseren van veilingen.
79960000-1 Fotografische
en aanvullende diensten.
79961000-8 Fotografische
diensten.
79961100-9 Reclamefotografiediensten.
79961200-0 Luchtfotografiediensten.
79961300-1 Gespecialiseerde
fotografiediensten.
79961310-4 Fotografie
in boorgat.
79961320-7 Onderwaterfotografie.
79961330-0 Microfilmdiensten.
79961340-3 Röntgenfotografiediensten.
79961350-6 Diensten
voor studiofotografie.
79962000-5 Foto-ontwikkelingsdiensten.
79963000-2 Restaureren,
kopiëren en retoucheren van foto's.
79970000-4 Uitgeverijdiensten.
79971000-1 Inbinden
en afwerken van boeken.
79971100-2 Afwerken
van boeken.
79971200-3 Inbinden
van boeken.
79972000-8 Diensten
voor publicatie van woordenboeken.
79972100-9 Diensten
voor publicatie van woordenboeken in streektalen.
79980000-7 Abonnementsdiensten.
79990000-0 Diverse
zakelijke diensten.
79991000-7 Inventariscontrole.
79992000-4 Receptiediensten.
79993000-1 Gebouwen-
en faciliteitenbeheer.
79993100-2 Faciliteitenbeheer.
79994000-8 Contractenbeheer.
79995000-5 Bibliotheekbeheer.
79995100-6 Archiveringsdiensten.
79995200-7 Catalogiseringsdiensten.
79996000-2 Bedrijfsorganisatiediensten.
79996100-3 Registermanagement.
79997000-9 Organiseren
van zakenreizen.
79998000-6 Begeleidingsdiensten.
79999000-3 Scannings-
en factureringsdiensten.
79999100-4 Scanningsdiensten.
79999200-5 Factureringsdiensten.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.