Lijst van de CPV codes die met 14 beginnen : 2de niveau
<<<Terug naar de eerste niveau>>>

CPV-CODE OMSCHRIJVING
14000000-1 Mijnbouw, basismetalen en aanverwante producten.
14200000-3 Zand en klei.
14210000-6 Grind, zand, steenslag en aggregaten.
14211000-3 Zand.
14211100-4 Natuurlijk
zand.
14212000-0 Granulaat, steengruis, steenpoeder, keien, grind, split en steenslag, steenmengels,
zand-grindmengsels en andere aggregaten.
14212100-1 Keien
en grind.
14212110-4 Grind.
14212120-7 Keien.
14212200-2 Aggregaten.
14212210-5 Zand-grindmengsel.
14212300-3 Split
en steenslag.
14212310-6 Ballast.
14212320-9 Granietsplit.
14212330-2 Basaltsplit.
14212400-4 Grond.
14212410-7 Teelaarde.
14212420-0 Ondergrond.
14212430-3 Steengruis.
14213000-7 Macadam,
teermacadam en teerzand.
14213100-8 Macadam.
14213200-9 Teermacadam.
14213300-0 Teerzand.
14220000-9 Klei
en porseleinaarde.
14221000-6 Klei.
14222000-3 Porseleinaarde.
14300000-4 Mineralen
voor de chemische en kunstmestindustrie.
14310000-7 Mineralen
voor de kunstmestindustrie.
14311000-4 Natuurlijk
calcium, aluminiumcalciumfosfaat en ruwe natuurlijke kalizouten.
14311100-5 Natuurlijk
calcium.
14311200-6 Aluminiumcalciumfosfaten.
14311300-7 Ruwe
natuurlijke kalizouten.
14312000-1 IJzerpyriet.
14312100-2 Ongeroost
pyriet.
14320000-0 Chemische
mineralen.
14400000-5 Zout
en zuiver natriumchloride.
14410000-8 Steenzout.
14420000-1 Zeezout.
14430000-4 Geëvaporeerd
zout en zuiver natriumchloride.
14450000-0 Pekel.
14500000-6 Nevenproducten
van mijnbouw en steengroeven.
14520000-2 Edelstenen
en halfedelstenen; puimsteen; amaril; natuurlijke slijpmiddelen; andere
mineralen en edele metalen.
14521000-9 Edelstenen
en halfedelstenen.
14521100-0 Edelstenen.
14521140-2 Stof
of poeder van edelstenen.
14521200-1 Halfedelstenen.
14521210-4 Stof
of poeder van halfedelstenen.
14522000-6 Industriediamanten;
puimsteen; amaril en andere natuurlijke slijpmiddelen.
14522100-7 Puimsteen.
14522200-8 Industriediamanten.
14522300-9 Amaril.
14522400-0 Natuurlijke
slijpmiddelen.
14523000-3 Aanverwante
mineralen, edele metalen en bijbehorende producten.
14523100-4 Mineralen.
14523200-5 Goud.
14523300-6 Zilver.
14523400-7 Platina.
14600000-7 Metaalertsen
en legeringen.
14610000-0 Metaalertsen.
14611000-7 IJzerertsen.
14612000-4 Non-ferrometaalertsen.
14612100-5 Koperertsen.
14612200-6 Nikkelertsen.
14612300-7 Aluminiumertsen.
14612400-8 Edelmetaalertsen.
14612500-9 Loodertsen.
14612600-0 Zinkertsen.
14612700-1 Tinertsen.
14613000-1 Uranium-
en thoriumertsen.
14613100-2 Uraniumertsen.
14613200-3 Thoriumertsen.
14614000-8 Diverse
ertsen.
14620000-3 Legeringen.
14621000-0 Ferrolegeringen.
14621100-1 Niet-EGKS-ferrolegeringen.
14621110-4 Ferromangaan.
14621120-7 Ferrochroom.
14621130-0 Ferronikkel.
14622000-7 Staal.
14630000-6 Slakken,
gietschuim, ferro-afval en schroot.
14700000-8 Basismetalen.
14710000-1 IJzer,
lood, zink, tin en koper.
14711000-8 IJzer.
14711100-9 Ruw
gietijzer.
14712000-5 Lood.
14713000-2 Zink.
14714000-9 Tin.
14715000-6 Koper.
14720000-4 Aluminium,
nikkel, scandium, titanium en vanadium.
14721000-1 Aluminium.
14721100-2 Aluminiumoxide.
14722000-8 Nikkel.
14723000-5 Scandium.
14724000-2 Titanium.
14725000-9 Vanadium.
14730000-7 Chroom,
mangaan, kobalt, yttrium en zirkonium.
14731000-4 Chroom.
14732000-1 Mangaan.
14733000-8 Kobalt.
14734000-5 Yttrium.
14735000-2 Zirkonium.
14740000-0 Molybdeen,
technetium, ruthenium en rodium.
14741000-7 Molybdeen.
14742000-4 Technetium.
14743000-1 Ruthenium.
14744000-8 Rodium.
14750000-3 Cadmium,
lutetium, hafnium, tantaal en wolfraam.
14751000-0 Cadmium.
14752000-7 Lutetium.
14753000-4 Hafnium.
14754000-1 Tantaal.
14755000-8 Wolfraam.
14760000-6 Iridium,
gallium, indium, thallium en barium.
14761000-3 Iridium.
14762000-0 Gallium.
14763000-7 Indium.
14764000-4 Thallium.
14765000-1 Barium.
14770000-9 Cesium,
strontium, rubidium en calcium.
14771000-6 Cesium.
14772000-3 Strontium.
14773000-0 Rubidium.
14774000-7 Calcium.
14780000-2 Kalium,
magnesium, natrium en lithium.
14781000-9 Kalium.
14782000-6 Magnesium.
14783000-3 Natrium.
14784000-0 Lithium.
14790000-5 Niobium,
osmium, renium en palladium.
14791000-2 Niobium.
14792000-9 Osmium.
14793000-6 Renium.
14794000-3 Palladium.
14800000-9 Diverse
niet-metaalhoudende minerale producten.
14810000-2 Schuurproducten.
14811000-9 Molenstenen,
slijpstenen en slijpwielen.
14811100-0 Molenstenen.
14811200-1 Slijpstenen.
14811300-2 Slijpwielen.
14812000-6 Schuurpoeder
of -korrels.
14813000-3 Kunstmatig
korund.
14814000-0 Kunstmatig
grafiet.
14900000-0 Gerecycleerde
secundaire grondstoffen.
14910000-3 Gerecycleerde
secundaire metaalhoudende grondstoffen.
14920000-6 Gerecycleerde
secundaire niet-metaalhoudende grondstoffen.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.