Lijst van de CPV codes die met 38 beginnen : 2de niveau
<<<Terug naar de eerste niveau>>>

CPV-CODE OMSCHRIJVING
38000000-5 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen).
38100000-6 Instrumenten voor navigatie en meteorologie.
38110000-9 Navigatie-instrumenten.
38111000-6 Peilingsuitrusting.
38111100-7 Kompassen.
38111110-0 Kompastoebehoren.
38112000-3 Sextanten.
38112100-4 Wereldwijd
navigatie- en plaatsbepalingssysteem (GPS of dergelijke).
38113000-0 Sonars.
38114000-7 Echopeilers.
38115000-4 Radarapparatuur.
38115100-5 Radarbewakingsuitrusting.
38120000-2 Instrumenten
voor de meteorologie.
38121000-9 Windmeters.
38122000-6 Barometers.
38123000-3 Apparaten
voor het registreren van neerslag of verdamping.
38124000-0 Radiopeilapparatuur.
38125000-7 Regenmeters.
38126000-4 Oppervlakte-observatieapparatuur.
38126100-5 Apparatuur
voor oppervlakte-observatie van neerslag of verdamping.
38126200-6 Apparatuur
voor oppervlakte-observatie van zonnestraling.
38126300-7 Apparatuur
voor oppervlakte-observatie van temperatuur of vochtigheid.
38126400-8 Oppervlakte-observatieapparatuur
voor wind.
38127000-1 Weerstations.
38128000-8 Toebehoren
voor meteorologische instrumenten.
38200000-7 Geologische
en geofysische instrumenten.
38210000-0 Geologische
kompassen.
38220000-3 Geologische
prospectie-apparatuur.
38221000-0 Geografische
informatiesystemen (GIS of dergelijke).
38230000-6 Elektromagnetische
geofysische instrumenten.
38240000-9 Geofysische
instrumenten voor zwaartekracht.
38250000-2 Geofysische
instrumenten voor inductiepolarisatie (IP).
38260000-5 Geofysische
instrumenten – magnetometer.
38270000-8 Geofysische
instrumenten – soortelijke weerstand.
38280000-1 Gravimeters.
38290000-4 Instrumenten
en apparaten voor landmeetkunde, hydrografie, oceanografie en hydrologie.
38291000-1 Telemetrieapparatuur.
38292000-8 Instrumenten
voor de hydrografie.
38293000-5 Seismische
uitrusting.
38294000-2 Theodolieten.
38295000-9 Topografische
uitrusting.
38296000-6 Instrumenten
voor de landmeetkunde.
38300000-8 Instrumenten
voor metingen.
38310000-1 Precisieweegschalen.
38311000-8 Elektronische
weegschalen en toebehoren.
38311100-9 Elektronisch-analytische
balansen.
38311200-0 Elektronisch-technische
balansen.
38311210-3 Kalibratiegewichten.
38320000-4 Tekentafels.
38321000-1 Tekenmachines.
38322000-8 Pantografen.
38323000-5 Rekenlinialen.
38330000-7 Handinstrumenten
voor lengtemeting.
38331000-4 Rasters.
38340000-0 Instrumenten
voor het meten van hoeveelheden.
38341000-7 Apparatuur
voor het meten van straling.
38341100-8 Elektronenstraalrecorders.
38341200-9 Stralingsmeters.
38341300-0 Instrumenten
voor het meten van elektrische hoeveelheden.
38341310-3 Ampèremeters.
38341320-6 Voltmeters.
38341400-1 Geigertellers.
38341500-2 Apparatuur
voor het opsporen van besmettingen.
38341600-3 Stralingsmonitoren.
38342000-4 Oscilloscopen.
38342100-5 Oscillografen.
38343000-1 Foutencontrole-uitrusting.
38344000-8 Apparatuur
voor het opsporen van vervuiling.
38400000-9 Instrumenten
voor het controleren van fysische eigenschappen.
38410000-2 Meetinstrumenten.
38411000-9 Hydrometers.
38412000-6 Thermometers.
38413000-3 Pyrometers.
38414000-0 Hygrometers.
38415000-7 Psychrometers.
38416000-4 pH-meters.
38417000-1 Thermokoppels.
38418000-8 Calorimeters.
38420000-5 Instrumenten
voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen.
38421000-2 Debietmeetuitrusting.
38421100-3 Watermeters.
38421110-6 Stroommeters.
38422000-9 Peilmetingstoestellen.
38423000-6 Drukmeters.
38423100-7 Drukmeters.
38424000-3 Meet-
en controle-uitrusting.
38425000-0 Apparatuur
voor vloeistofmechanica.
38425100-1 Manometers.
38425200-2 Viscosimeters.
38425300-3 Diepte-indicatoren.
38425400-4 Apparatuur
voor structuurbeoordeling.
38425500-5 Apparatuur
voor sterktebeoordeling.
38425600-6 Pyknometers.
38425700-7 Instrumenten
voor het meten van oppervlaktespanning.
38425800-8 Densitometers.
38426000-7 Coulometers.
38427000-4 Fluxmeters.
38428000-1 Reometers.
38429000-8 Rotameters.
38430000-8 Detectie-
en analyseapparatuur.
38431000-5 Detectieapparatuur.
38431100-6 Gasdetectieapparatuur.
38431200-7 Rookmelders.
38431300-8 Foutdetectors.
38432000-2 Analyseapparatuur.
38432100-3 Gasanalyseapparatuur.
38432200-4 Chromatografen.
38432210-7 Gaschromatografen.
38432300-5 Rookanalyseapparatuur.
38433000-9 Spectrometers.
38433100-0 Massaspectrometers.
38433200-1 Uitrusting
voor emissiemeting.
38433210-4 Emissiespectrometers.
38433300-2 Spectrumanalysatoren.
38434000-6 Analysatoren.
38434100-7 Expansieanalysatoren.
38434200-8 Uitrusting
voor geluidsmeting.
38434210-1 Sonometers.
38434220-4 Apparaten
voor geluidssnelheidsanalyse.
38434300-9 Uitrusting
voor het meten van geluidshinder.
38434310-2 Decibelmeter.
38434400-0 Vibratieanalysatoren.
38434500-1 Biochemische
analysatoren.
38434510-4 Cytometers.
38434520-7 Bloedanalysatoren.
38434530-0 Melkanalysatoren.
38434540-3 Biomedische
uitrusting.
38434550-6 Bloedcellentellers.
38434560-9 Chemieanalysatoren.
38434570-2 Hematologieanalysatoren.
38434580-5 Immunoassay-analysatoren.
38435000-3 Apparatuur
voor het detecteren van vloeistoffen.
38436000-0 Schudapparaten
en toebehoren.
38436100-1 Schudapparaten.
38436110-4 Erlenmeyerhouder
voor schudapparaten.
38436120-7 Erlenmeyerklemmen
voor schudapparaten.
38436130-0 Houders
voor scheitrechters.
38436140-3 Plateau
voor erlenmeyerklemmen voor schudapparaten.
38436150-6 Petrischaalhouder
voor schudapparaten.
38436160-9 Testbuishouder
voor schudapparaten.
38436170-2 Kolfadapter
voor schudapparaten.
38436200-2 Rotatieverdampers.
38436210-5 Beschermplaat
voor rotatieverdampers.
38436220-8 Kooktemperatuursensor
voor rotatieverdampers.
38436230-1 Drukregelaar
voor rotatieverdampers.
38436300-3 Schudincubatoren.
38436310-6 Verwarmingsplaten.
38436320-9 Verwarmingsplaten
voor kolven.
38436400-4 Magnetische
schudapparaten.
38436410-7 Warmteregulatoren
voor mechanische schudapparaten met verwarmingsplaten.
38436500-5 Mechanische
roerapparaten.
38436510-8 Schoepen
voor mechanische roerapparaten.
38436600-6 Immersie-homogenisatoren.
38436610-9 Dispergeer-apparatuur
voor immersie-homogenisatoren.
38436700-7 Ultrasone
desintegratoren.
38436710-0 Sondes
voor ultrasone desintegrators.
38436720-3 Converters
voor ultrasone desintegrators.
38436730-6 Continustroom-kamers
voor ultrasone desintegrators.
38436800-8 Homogenisatoren
met roterende bladen.
38437000-7 Laboratoriumpipetten
en toebehoren.
38437100-8 Pipetten.
38437110-1 Pipet-tips.
38437120-4 Pipettenstandaards.
38500000-0 Controle-
en testapparatuur.
38510000-3 Microscopen.
38511000-0 Elektronenmicroscopen.
38511100-1 Aftastingselektronenmicroscopen.
38511200-2 Transmissie-elektronenmicroscoop.
38512000-7 Ionen-
en moleculaire microscopen.
38512100-8 Ionenmicroscopen.
38512200-9 Monoculaire
microscopen.
38513000-4 Inversie-
en metallurgische microscopen.
38513100-5 Inversiemicroscopen.
38513200-6 Metallurgische
microscopen.
38514000-1 Donkerveld-
en rastersondemicroscopen.
38514100-2 Donkerveld-microscopen.
38514200-3 Rastersondemicroscopen
(SPM).
38515000-8 Fluorescerende
en polarisatiemiscroscopen.
38515100-9 Polarisatiemicroscopen.
38515200-0 Fluorescentiemicroscopen.
38516000-5 Binoculaire
lichtcompound-microscopen.
38517000-2 Akoestische
en projectiemicroscopen.
38517100-3 Akoestische
microscopen.
38517200-4 Projectiemicroscopen.
38518000-9 Breedveld-,
stereo- of microdissectiemicroscopen.
38518100-0 Breedveldmicroscopen.
38518200-1 Stereo-
of microdissectiemicroscopen.
38519000-6 Diverse
toebehoren voor microscopen.
38519100-7 Belichters
voor microscopen.
38519200-8 Microscoopobjectieven.
38519300-9 Foto-
of video-opzetstukken voor microscopen.
38519310-2 Foto-opzetstukken
voor microscopen.
38519320-5 Video-opzetstukken
voor microscopen.
38519400-0 Standaards
voor computergestuurde microscoop.
38519500-1 Reservelampen
voor laboratoriummicroscopen.
38519600-2 Oculairs,
condensors, collectors, buizen, standaards en afdekhoezen voor microscoop.
38519610-5 Oculairs
voor microscoop.
38519620-8 Condensers
voor microscoop.
38519630-1 Collectors
voor microscoop.
38519640-4 Buizen
voor microscoop.
38519650-7 Standaards
voor microscoop.
38519660-0 Afdekhoezen
voor microscoop.
38520000-6 Scanners.
38521000-3 Drukscanners.
38522000-0 Chromatografische
scanners.
38527100-6 Dosimeters
voor ionisatiekamers.
38527200-7 Dosimeters.
38527300-8 Secundaire
standaard dosimetersystemen.
38527400-9 Fantoomdosimeters.
38530000-9 Diffractieapparatuur.
38540000-2 Machines
en toestellen voor testen en meten.
38541000-9 Apparatuur
voor het testen van de soldeerbaarheid.
38542000-6 Servo-hydraulische
testapparatuur.
38543000-3 Gasdetectie-uitrusting.
38544000-0 Drugsopsporingsapparatuur.
38545000-7 Gasanalysesets.
38546000-4 Explosievendetectiesysteem.
38546100-5 Bomdetectoren.
38547000-1 Dosimetriesysteem.
38548000-8 Instrumenten
voor voertuigen.
38550000-5 Meters.
38551000-2 Energiemeters.
38552000-9 Elektronische
meters.
38553000-6 Magnetometers.
38554000-3 Elektriciteitsmeters.
38560000-8 Productietellers.
38561000-5 Toerentellers.
38561100-6 Snelheidsmeters
voor voertuigen.
38561110-9 Tachometers.
38561120-2 Taximeters.
38562000-2 Stroboscopen.
38570000-1 Instrumenten
en apparatuur voor regeling en besturing.
38571000-8 Snelheidsbegrenzers.
38580000-4 Niet-medische
stralingsapparatuur.
38581000-1 Bagagescan-apparatuur.
38582000-8 Röntgencontrole-apparatuur.
38600000-1 Optische
instrumenten.
38620000-7 Polariserend
materiaal.
38621000-4 Glasvezelapparatuur.
38622000-1 Spiegels.
38623000-8 Optische
filters.
38624000-5 Optische
hulpmiddelen.
38630000-0 Astronomische
en optische instrumenten.
38631000-7 Verrekijkers.
38632000-4 Nachtkijkers.
38633000-1 Telescopische
kijkers.
38634000-8 Optische
microscopen.
38635000-5 Telescopen.
38636000-2 Speciale
optische instrumenten.
38636100-3 Lasers.
38636110-6 Industriële
lasers.
38640000-3 LCD-toestellen.
38641000-0 Periscopen.
38650000-6 Foto-uitrusting.
38651000-3 Camera's.
38651100-4 Cameralenzen.
38651200-5 Camerabody's.
38651300-6 Camera's
voor het vervaardigen van clichés of van drukcilinders.
38651400-7 Fototoestellen
voor direct-klaar-fotografie.
38651500-8 Filmcamera's.
38651600-9 Digitale
fototoestellen.
38652000-0 Filmprojectoren.
38652100-1 Projectoren.
38652110-4 Diaprojectoren.
38652120-7 Videoprojectietoestellen.
38652200-2 Vergrotingstoestellen.
38652300-3 Reduceertoestellen.
38653000-7 Apparatuur
voor fotolaboratoria.
38653100-8 Flitsers.
38653110-1 Flitslampjes.
38653111-8 Flitsblokjes.
38653200-9 Vergrotingsapparaten
voor de fotografie.
38653300-0 Apparaten
en uitrusting voor het ontwikkelen van films.
38653400-1 Projectieschermen.
38654000-4 Apparatuur
voor microfilm en microfiches.
38654100-5 Microfilmuitrusting.
38654110-8 Microfilmleesapparaten.
38654200-6 Microfiche-uitrusting.
38654210-9 Microfichelezers.
38654300-7 Microvormuitrusting.
38654310-0 Microvormleesapparaten.
38700000-2 Tijdregistratietoestellen
en soortgelijke apparatuur; parkeermeters.
38710000-5 Tijdregistratieapparatuur.
38720000-8 Stempelklokken.
38730000-1 Parkeermeters.
38731000-8 Muntentellers.
38740000-4 Timers.
38750000-7 Tijdschakelaars.
38800000-3 Apparaten
voor de bewaking van industriële processen en voor afstandsbediening.
38810000-6 Uitrusting
voor industriële procesregeling.
38820000-9 Afstandsbedieningsuitrusting.
38821000-6 Radioafstandsbedieningsapparatuur.
38822000-3 Sirenetoestellen
met afstandsbediening.
38900000-4 Diverse
apparatuur voor beoordeling en testen.
38910000-7 Apparatuur
voor het beoordelen en testen van hygiëne.
38911000-4 Kits
voor manuele swabtests.
38912000-1 Kits
voor geautomatiseerde swabtests.
38920000-0 Apparatuur
voor zaden en diervoeders.
38921000-7 Analyseapparaten
voor zaadkorrels/graankorrels.
38922000-4 Zadentellers.
38923000-1 Analyseapparaten
voor diervoeders.
38930000-3 Instrumenten
voor het meten van vochtigheid en vochtgehalte.
38931000-0 Temperatuur/vochtigheidstestapparaten.
38932000-7 Vochtigheidsmeters.
38940000-6 Kernevaluatie-instrumenten.
38941000-7 Alfadeeltjestellers.
38942000-7 Alfa/betadeeltjestellers.
38943000-7 Betadeeltjestellers.
38944000-7 Beta/gammadeeltjestellers.
38945000-7 Gammadeeltjestellers.
38946000-7 kVp-meters.
38947000-7 Microanalyseapparaten
voor röntgenstralen.
38950000-9 Polymerasekettingreactie
(PCR)-apparatuur.
38951000-6 Real-time
polymerasekettingreactie (PCR)-apparatuur.
38960000-2 Alcoholslot.
38970000-5 Wetenschappelijk-technische
simulator voor onderzoek en testen.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.