Aankoop en levering van polytethyleenglycol 2000 (PEG 2000) op afroep in de periode 2023-2025 in functie van de conservatiebehandeling van de Doelse Koggen

Aankoop en levering van PEG 2000 op afroep in de periode 2023-2025 in functie van de conservatiebehandeling van de Doelse Koggen
Tijdens graafwerken aan het Deurganckdok in Doel in het jaar 2000 werden de restanten teruggevonden van twee middeleeuwse schepen. Het grootste en meest volledige schip staat gekend als ‘de Kogge’ of Kogge 1. Kogge 2 is slechts gedeeltelijk bewaard. Het agentschap Onroerend Erfgoed is verantwoordelijk voor de bewaring, de studie en de conservering van de 700 jaar oude houten scheepsfragmenten.

Het hout wordt bewaard in 21 containers gevuld met gedemineraliseerd water in een loods in
Wechelderzande (Lille).

Tijdens de begraving is het archeologisch hout gedurende zeven eeuwen lang blootgesteld aan verschillende degradatieprocessen in de bodem waardoor de cellulose (hoofdbestanddeel van de celwanden) is aangetast. Om de koggerestanten op lange termijn te kunnen bewaren en voor het publiek (museaal) toegankelijk te maken, dienen de natte fragmenten naar een droge, stabiele toestand gebracht te worden. Dit gebeurt aan de hand van impregnatie met polyethyleenglycol 2000 of PEG 2000.

Bij behandeling met PEG worden de houten fragmenten geweekt in een oplossing met een steeds hogere concentratie van de verbinding. Die dringt dan diep in de houtcellen door en vult als wasachtige substantie de lacunes van de verdwenen cellulose op. Deze hardt uit gedurende de verdamping van het
water, waardoor het geïmpregneerde hout de gewenste stevigheid en stabiliteit verkrijgt. De behandeling gebeurt trapsgewijs waarbij telkens de concentratie van PEG 2000 met 10% wordt
verhoogd per container per zes maanden. Het eindpunt van deze behandeling ligt vermoedelijk op een concentratie van 50% PEG 2000.
Timing

De start van de behandeling is voorzien voor januari 2023 met 10% PEG 2000 per container, berekend op het aantal liter water per container. Gedurende zes maanden wordt het hout geweekt. Na zes maanden wordt de volgende lading 10% PEG toegevoegd aan de containers. Dit proces herhaalt zich na telkens zes maanden. Het eindpunt van deze behandeling ligt vermoedelijk op een concentratie van 50% PEG 2000 (voorzien einde 202

Zie publicatie

Download Documenten

Informatie aanvragen