e-Facturatie voor aanbesteders

Elektronische facturering is al tientallen jaren een gangbare praktijk op het niveau van de sectorale uitwisselingen van vele grote bedrijven. Deze marktdeelnemers hebben elektronische stromen opgeze...

Gevolgen van de Brexit voor overheidsopdrachten

Op 29  maart 2017 heeft de Britse regering de Europese Raad in kennis gesteld van haar voornemen om de Europese Unie te verlaten. Daarmee werd de “terugtrekkingsprocedure” voorzien in artikel 50 van ...

34 nieuwe F-35 voor België !

De ministerraad vergaderde op donderdag 25 oktober in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel. Na afloop van de ministerraad en het kernkabinet vond er een persc...