De verordening heeft ten doel de gegevensinvoer bij in het Publicatieblad gepubliceerde aanbestedingen te vergemakkelijken door gebruik te maken van één enkel classificatiesysteem voor de omschrijving van het voorwerp van overheidsopdrachten.

BESLUIT
Verordening (EG) nr. 2195/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) [zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING
Bij de verordening wordt één enkel classificatiesysteem vastgesteld, de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten of “common procurement vocabulary”(CPV). Met deze classificatie wordt getracht alle behoeften aan leveringen, werken en diensten te dekken. Doordat de CPV de referenties standaardiseert die door de aanbestedende diensten worden gebruikt bij de omschrijving van het voorwerp van hun opdrachten, wordt gezorgd voor een grotere transparantie van de overheidsopdrachten die onder de communautaire richtlijnen vallen.

De CPV verbindt met elke cijfercode de omschrijving van het voorwerp van een opdracht, waarvan een versie in elk van de officiële talen van de EU bestaat. De CPV omvat:

- een basiswoordenlijst
die een reeks codes bevat die telkens bestaan uit 8 cijfers en worden ingedeeld in afdelingen, groepen, klassen en categorieën. Een negende cijfer dient voor de verificatie van de voorgaande cijfers;
- een aanvullende woordenlijst
die de beschrijving van het voorwerp van de opdracht aanvult door middel van preciseringen betreffende de aard of de bestemming van het te kopen goed.

De lijst van de CPV-codes en de schakelschema’s tussen de CPV en andere nomenclaturen kunnen worden geraadpleegd op de internetsite “Système d’information pour les marchés publics” (SIMAP).

De CPV houdt gelijke tred met de marktontwikkelingen om niets aan doeltreffendheid in te boeten. Dat is de reden waarom de structuur van de aanvullende woordenlijst radicaal is gewijzigd en de kenmerken van de producten en diensten erin zijn opgenomen zodat het aantal codes van de basiswoordenlijst kon worden beperkt.

De laatste herziening van de CPV heeft ten doel dit instrument gebruiksvriendelijker te maken door de nadruk minder op de materialen en meer op de producten te leggen. Bovendien werd de CPV-hiërarchie gestroomlijnd.

U kan alle die CPV codes hier raadplegen.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.