Prijsherzieningsindexen

Waarden van “S” en “s” (lonen en sociale lasten), rentevoet van de verwijlintresten; waarden van I, K1 en K2; indexcijfer der industriële productieprijzen zijn hier bereikbaar. (FOD Economie)