"Ons doel is om een beter gebruik van publieke middelen te garanderen"

De parlementaire commissie Interne markt zal donderdag stemmen over het nieuwe pakket regels voor overheidsopdrachten. We spraken met de rapporteur, de Belgische sociaaldemocraat Marc Tarabella, over de nieuwe regels die voor een doeltreffender en transparanter gebruik van overheidsgeld zouden moeten zorgen, door overheden te helpen bij de aankoop van goederen of diensten.

Wat zijn de problemen die door dit pakket worden aangepakt?

Het is een belangrijke stap voorwaarts om duidelijk te zeggen dat de laagste prijs niet meer het belangrijkste criterium voor de gunning is, maar de economisch meest voordelige aanbieding. Dit is belangrijk omdat het helpt om offertes die enkel laag zijn omdat er op kwaliteit is bezuinigd en om onnatuurlijk lage offertes, aan te pakken.

Er is ook een belangrijk hoofdstuk over uitbesteding, omdat publiek geld wordt te vaak verloren in de onderaannemingsketens. Het wordt dan de verantwoordelijkheid van de lidstaten om verder te gaan en hetzelfde niveau van transparantie en informatie te vragen als in de rest van de keten.

Zal het MKB nu een betere toegang krijgen tot openbare aanbestedingen?

De regels zullen zorgen voor vereenvoudiging zodat kleine bedrijven niet langer verplicht zijn om een keur aan documenten voor te leggen bij aanvang van de procedure en elektronisch een offerte kunnen indienen. Dit is natuurlijk iets dat aantrekkelijk is voor kleine bedrijven die te weinig betrokken zijn bij overheidsaanbestedingen.

Bron : Europa.eu