Sans titre 2

Openbare aanbestedingen voor diensten van conferentietolken: tolken sturen hun aanbevelingen naar de overheid