Raamovereenkomst voor aankoop tweedehands meubels via bonnen voor klanten met een begeleidingstraject binnen maatschappelijke hulp

 

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor aankoop tweedehands meubels via bonnen voor klanten met een begeleidingstraject binnen maatschappelijke hulp

Antwerpen-GAC_2021_01637-F02_0
Raamovereenkomst voor aankoop tweedehands meubels via

bonnen voor klanten met een begeleidingstraject binnen

maatschappelijke hulp

Raamovereenkomst voor aankoop tweedehands meubels via

bonnen voor klanten met een begeleidingstraject binnen

maatschappelijke hulp

Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48
Meer...