In Dutch
e-Facturatie voor aanbesteders

Elektronische facturering is al tientallen jaren een gangbare praktijk op het niveau van de sectorale uitwisselingen van vele grote bedrijven. Deze marktdeelnemers hebben elektronische stromen opgezet waardoor de administratieve verwerking van hun inkoopactiviteiten geautomatiseerd is en daarom alleen in uitzonderlijke gevallen menselijke tussenkomst vereist. Deze wijdverbreide automatisering stelt hen in staat substantiële efficiëntiewinsten te behalen. […]

Read more