Beter gestroomlijnde overheidsopdrachten in de EU voor efficiëntere overheidsuitgaven

De Raad heeft conclusies aangenomen over de vraag hoe efficiënte regels en praktijken inzake overheidsopdrachten, in combinatie met hogere overheidsuitgaven, het economisch herstel van de COVID-19-crisis kunnen versnellen, en tot een duurzame en veerkrachtigere EU-economie kunnen leiden.

In deze conclusies roept de Raad alle betrokken - Europese, nationale en regionale - autoriteiten op tot nauwe coördinatie van hun acties voor het bereiken van de volgende doelstellingen:

  • overheidsopdrachten efficiënter maken om het herstel te stimuleren en toekomstige crises aan te kunnen
  • via overheidsopdrachten de juiste stimulansen creëren voor innovatieve en duurzame investeringen en groei in de EU
  • via overheidsopdrachten bijdragen aan een veerkrachtigere EU-economie

De Raad vraagt de Commissie en de lidstaten met name overheidsopdrachten strategisch in te zetten om duurzame en innovatieve groei te bevorderen en tegelijk de administratieve lasten en de nalevingskosten te verminderen.

Ook wordt er in de conclusies op gewezen dat een gelijk speelveld voor overheidsopdrachten een vereiste is om eerlijke concurrentie te garanderen voor een concurrerende Europese economie.

Bron : De Europese Raad