Nieuwe wetten overheidsopdrachten : Hanleidingen

Op deze bladzijde werden drie handleidingen opgeladen. De eerste handleiding werd ontworpen voor de aanbestedende overheden die op basis van de wet van 24 december 1993 opdrachten gunnen. Ze bevat ev...