Praktische gids der aanbestedingen

Verloop van een Overheidsopdracht De minister is bevoegd om alle beslissingen te nemen met betrekking tot de overheidsopdrachten. Een gedeelte van zijn bevoegdheden kan bij ministerieel besluit gedel...