EU en Japan ondertekenen economische partnerschapsovereenkomst

Op de in Tokio gehouden top EU-Japan hebben voorzitter Jean-Claude Juncker, voorzitter Donald Tusk en de Japanse premier Shinzo Abe vandaag de economische partnerschapsovereenkomst (EPO) tussen de EU en Japan ondertekend.

De handelsovereenkomst is de grootste waarover de EU ooit heeft onderhandeld en zal een openhandelszone met meer dan 600 miljoen mensen creëren.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zei hierover: "Bij het document dat wij vandaag hebben ondertekend gaat het om veel meer dan een handelsovereenkomst. Het behoeft geen betoog dat de overeenkomst kansen voor ons bedrijfsleven, onze werknemers en onze burgers zal scheppen en zowel de Europese als de Japanse economie een impuls zal geven. Maar de overeenkomst zendt tevens een boodschap uit, door de inhoud en de reikwijdte en ook door de timing ervan. Het is een boodschap van twee gelijkgestemde partners die samen goed zijn voor bijna een derde van het mondiale bbp en die er nogmaals op wijzen dat zij vasthouden aan de hoogste normen op het gebied van bijvoorbeeld arbeid, veiligheid en milieu- en consumentenbescherming. Wat wij hiermee zeggen is dat wij geloven in open, eerlijke en op regels gebaseerde handel. Tevens zeggen wij dat een handelsovereenkomst niet betekent dat wat de een wint de ander verliest, maar een win-winsituatie voor de betrokken partijen inhoudt. Deze overeenkomst zal voor beide partijen concrete voordelen opleveren en tegelijkertijd elkaars gevoeligheden vrijwaren."

Commissaris voor Handel Cecilia Malmström zei: "Samen met Japan sturen wij de wereld een krachtig signaal dat twee van de grootste economieën nog steeds in open handel geloven en zich tegen zowel unilateralisme als protectionisme keren. De economische voordelen van deze overeenkomst liggen voor de hand. Door voor miljarden euro's aan douanerechten af te schaffen, douaneprocedures te vereenvoudigen en handelsbelemmeringen achter de grenzen aan te pakken zullen voor ondernemingen aan beide zijden mogelijkheden ontstaan om hun uitvoer te bevorderen en hun activiteiten uit te breiden. Met name de Europese landbouwsector kan de vlag uitsteken nu zij toegang tot de enorme Japanse markt krijgt en meer dan 200 karakteristieke levensmiddelen en dranken zoals champagne en parmaham worden beschermd. Ik roep het Europees Parlement thans op om deze overeenkomst snel goed te keuren, zodat ondernemingen, burgers en landbouwers zo spoedig mogelijk de vruchten hiervan kunnen plukken."

Met de overeenkomst zullen verreweg de meeste douanerechten, waaraan de EU-ondernemingen die naar Japan exporteren nu nog jaarlijks 1 miljard euro kwijt zijn, worden afgeschaft en zal een aantal reeds lang bestaande regelgevingsbelemmeringen, bijvoorbeeld wat auto's betreft, worden opgeheven. Tevens zal de Japanse markt met haar 127 miljoen consumenten toegankelijk worden voor belangrijke EU-landbouwproducten en zullen de exportmogelijkheden voor de EU in tal van andere sectoren worden vergroot.

De economische partnerschapsovereenkomst zal daarnaast ook de samenwerking tussen Europa en Japan op vele gebieden versterken, de gezamenlijke inzet van Europa en Japan voor duurzame ontwikkeling opnieuw bevestigen, en het is de eerste overeenkomst waarin een specifiek engagement ten aanzien van het klimaatakkoord van Parijs zal worden opgenomen.

De belangrijkste onderdelen van de overeenkomst

Wat de uitvoer van landbouwproducten uit de EU betreft, zal de overeenkomst in het bijzonder:

- tot gevolg hebben dat de Japanse invoerrechten op veel kazen zoals Gouda en Cheddar (die momenteel 29,8 % bedragen) en op wijn (momenteel gemiddeld 15 %) worden geschrapt;
- de EU de mogelijkheid bieden haar uitvoer van rundvlees naar Japan aanzienlijk te verhogen, terwijl voor varkensvlees zal gelden dat de handel in verwerkt vlees rechtenvrij en die in vers vlees nagenoeg rechtenvrij plaatsvindt;
- ervoor zorgen dat in Japan meer dan 200 kwalitatief hoogstaande Europese landbouwproducten, de zogeheten geografische aanduidingen (GA's), en in de EU een aantal Japanse geografische aanduidingen worden beschermd.

Dankzij de overeenkomst zullen tevens de markten voor diensten worden opengesteld, met name wat financiële diensten, e-commerce, telecommunicatie en vervoer betreft. Verder zal de overeenkomst:

- EU-ondernemingen verzekeren van toegang tot de grote markten voor overheidsopdrachten in 48 grote Japanse steden en bestaande belemmeringen voor aanbestedingen in de economisch belangrijke spoorwegsector op nationaal niveau uit de weg ruimen;
- rekening houden met specifieke gevoeligheden in de EU, bijvoorbeeld in de automobielsector, met overgangsperioden van maximaal 7 jaar voordat de douanerechten worden afgeschaft.

De overeenkomst bevat ook een uitgebreid hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling, hanteert zeer strenge normen op het gebied van arbeid, veiligheid en milieu- en consumentenbescherming, versterkt de verbintenissen van de EU en Japan op het gebied van duurzame ontwikkeling en klimaatverandering, en vrijwaart openbare diensten volledig.

De onderhandelingen over adequate gegevensbescherming over en weer hebben de EU en Japan op 16 juli afgerond, als aanvulling op de economische partnerschapsovereenkomst. Zij hebben afgesproken elkaars systemen voor gegevensbescherming als "gelijkwaardig" te erkennen, waardoor gegevens veilig tussen de EU en Japan kunnen circuleren, en aldus 's werelds grootste ruimte van veilig verkeer van gegevens ontstaat.

De Commissie heeft deze week bovendien de interactieve kaart EU-Japan trade in your town (Handel tussen de EU en Japan in je eigen stad) gepubliceerd, waarop steden en gemeenten in heel Europa die naar Japan exporteren te zien zijn. Zo worden vanuit Cork in Ierland farmaceutische producten, zuivelproducten en chemische stoffen verscheept, terwijl vanuit Páty in Hongarije varkensvlees, self-checkoutterminals en manicureproducten worden verzonden. De kaart bevat ook voor elk EU-land infografieken, waarin het aantal exporterende ondernemingen, het aantal banen die van de uitvoer naar Japan afhangen, een lijst van uit elke lidstaat uitgevoerde producten en andere statistische gegevens met betrekking tot in- en uitvoer worden vermeld.

Volgende stappen

De overeenkomst moet thans nog door het Europees Parlement en het Japanse parlement (de Diet) worden geratificeerd, waarna zij in 2019 in werking zou kunnen treden.

Tegelijkertijd worden de onderhandelingen met Japan over normen en geschillenbeslechting op het gebied van investeringsbescherming voortgezet. Beide partijen zijn vastberaden om bij de onderhandelingen over investeringsbescherming zo snel mogelijk tot een akkoord te komen, gezien hun gezamenlijke inzet voor een stabiel en veilig investeringsklimaat in Europa en Japan.

Bron : Europa.eu