Lijst van de CPV codes die met 09 beginnen : 2de niveau
<<<Terug naar de eerste niveau>>>

CPV-CODE OMSCHRIJVING
09000000-3 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen.
09100000-0 Brandstoffen.
09110000-3 Vaste
brandstoffen.
09111000-0 Steenkool
en brandstoffen op basis van steenkool.
09111100-1 Steenkool.
09111200-2 Brandstoffen
op basis van steenkool.
09111210-5 Antraciet.
09111220-8 Briketten.
09111300-3 Fossiele
brandstoffen.
09111400-4 Brandstoffen
op basis van hout.
09112000-7 Bruinkool
en turf.
09112100-8 Bruinkool.
09112200-9 Turf.
09113000-4 Cokes.
09120000-6 Gasvormige
brandstoffen.
09121000-3 Steenkoolgas,
leidinggas of soortgelijke gassen.
09121100-4 Steenkoolgas
of soortgelijke gassen.
09121200-5 Leidinggas.
09122000-0 Propaan
en butaan.
09122100-1 Propaangas.
09122110-4 Vloeibaar
propaangas.
09122200-2 Butaangas.
09122210-5 Vloeibaar
butaangas.
09123000-7 Aardgas.
09130000-9 Aardolie
en aardoliedistillaten.
09131000-6 Luchtvaartkerosine.
09131100-7 Reactiemotorbrandstof
van het kerosinetype.
09132000-3 Benzine.
09132100-4 Loodvrije
benzine.
09132200-5 Gelode
benzine.
09132300-6 Ethanolhoudende
benzine.
09133000-0 Vloeibaar
petroleumgas (lpg).
09134000-7 Gasolie.
09134100-8 Dieselolie.
09134200-9 Dieselbrandstof.
09134210-2 Dieselbrandstof
(0.2).
09134220-5 Dieselbrandstof
(EN 590).
09134230-8 Biodiesel.
09134231-5 Biodiesel
(B20).
09134232-2 Biodiesel
(B100).
09135000-4 Stookoliën.
09135100-5 Stookolie.
09135110-8 Stookoliën
met een laag zwavelgehalte.
09200000-1 Aardolie,
steenkool en olieproducten.
09210000-4 Preparaten
voor smering.
09211000-1 Smeerolie
en smeermiddelen.
09211100-2 Motorolie.
09211200-3 Compressorolie.
09211300-4 Turbine-olie.
09211400-5 Versnellingsbakolie.
09211500-6 Olie
voor overbrenging.
09211600-7 Olie
voor gebruik in hydraulische installaties en voor andere doeleinden.
09211610-0 Vloeistoffen
voor hydraulische installaties.
09211620-3 Olie
voor het insmeren van vormen.
09211630-6 Corrosiewerende
olie.
09211640-9 Olie
voor elektrische isolatie.
09211650-2 Remvloeistoffen.
09211700-8 White
oils en paraffinum liquidum.
09211710-1 White
oils.
09211720-4 Paraffinum
liquidum.
09211800-9 Aardoliën
en -samenstellingen.
09211810-2 Lichte
oliën.
09211820-5 Minerale
oliën.
09211900-0 Smeeroliën
voor tractie.
09220000-7 Vaseline,
was en lichte oliën.
09221000-4 Vaseline
en was.
09221100-5 Vaseline.
09221200-6 Paraffinewas.
09221300-7 Slack-wax.
09221400-8 Petroleumresiduen.
09222000-1 Speciale
distillatieproducten.
09222100-2 Terpentine.
09230000-0 Ruwe
aardolie.
09240000-3 Olie
en steenkoolproducten.
09241000-0 Bitumineuze
leisteen.
09242000-7 Steenkoolproducten.
09242100-8 Koololie.
09300000-2 Elektriciteit,
verwarming, zonne- en kernenergie.
09310000-5 Elektriciteit.
09320000-8 Stoom,
warm water en aanverwante producten.
09321000-5 Warm
water.
09322000-2 Stoom.
09323000-9 Stadsverwarming.
09324000-6 Afstandsverwarming.
09330000-1 Zonne-energie.
09331000-8 Zonnepanelen.
09331100-9 Zonnecollectoren
voor verwarmingsdoeleinden.
09331200-0 Fotovoltaïsche
zonnecellen.
09332000-5 Zonne-energie-installatie.
09340000-4 Nucleaire
brandstoffen.
09341000-1 Uranium.
09342000-8 Plutonium.
09343000-5 Radioactieve
stoffen.
09344000-2 Radio-isotopen.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.