Lijst van de CPV codes die met 24 beginnen : 2de niveau
<<<Terug naar de eerste niveau>>>

CPV-CODE OMSCHRIJVING
24000000-4 Chemische producten.
24100000-5 Gassen.
24110000-8 Industriële gassen.
24111000-5 Waterstof, argon, edelgassen, stikstof en zuurstof.
24111100-6 Argon.
24111200-7 Edelgassen.
24111300-8 Helium.
24111400-9 Neon.
24111500-0 Medische
gassen.
24111600-1 Waterstof.
24111700-2 Stikstof.
24111800-3 Vloeibare
stikstof.
24111900-4 Zuurstof.
24112000-2 Anorganische
zuurstofverbindingen.
24112100-3 Kooldioxide.
24112200-4 Stikstofoxide.
24112300-5 Gasvormige
anorganische zuurstofverbindingen.
24113000-9 Vloeibare
lucht en perslucht.
24113100-0 Vloeibare
lucht.
24113200-1 Perslucht.
24200000-6 Kleurstoffen
en pigmenten.
24210000-9 Oxiden,
peroxiden en hydroxiden.
24211000-6 Zinkoxide
en peroxide, titaniumoxide, verfstoffen en pigmenten.
24211100-7 Zinkoxide.
24211200-8 Zinkperoxide.
24211300-9 Titaniumoxide.
24212000-3 Chroom-,
mangaan-, magnesium-, lood- en koperoxiden en -hydroxiden.
24212100-4 Chroomoxide.
24212200-5 Mangaanoxide.
24212300-6 Loodoxide.
24212400-7 Koperoxide.
24212500-8 Magnesiumoxide.
24212600-9 Hydroxiden
voor verf en pigmenten.
24212610-2 Chroomhydroxide.
24212620-5 Mangaanhydroxide.
24212630-8 Loodhydroxide.
24212640-1 Koperhydroxide.
24212650-4 Magnesiumhydroxide.
24213000-0 Zuivere
gebluste kalk.
24220000-2 Looi-,
verfextracten, looistoffen en kleurstoffen.
24221000-9 Verfextracten.
24222000-6 Looi-extracten.
24223000-3 Looistoffen.
24224000-0 Kleurstoffen.
24225000-7 Looipreparaten.
24300000-7 Anorganische
en organische basischemicaliën.
24310000-0 Anorganische
chemische basisproducten.
24311000-7 Chemische
elementen, anorganische zuren en verbindingen.
24311100-8 Metalloïden.
24311110-1 Fosfiden.
24311120-4 Carbiden.
24311130-7 Hydriden.
24311140-0 Nitriden.
24311150-3 Aziden.
24311160-6 Siliciden.
24311170-9 Boriden.
24311180-2 Geraffineerde
zwavel.
24311200-9 Halogeen.
24311300-0 Alkalimetalen.
24311310-3 Kwik.
24311400-1 Waterstofchloride,
anorganische zuren, silicium- en zwaveldioxide.
24311410-4 Anorganische
zuren.
24311411-1 Zwavelzuur.
24311420-7 Fosforzuur.
24311430-0 Polyfosforzuur.
24311440-3 Waterstofhexafluorosilicaat.
24311450-6 Zwaveldioxide.
24311460-9 Siliciumdioxide.
24311470-2 Waterstofchloride.
24311500-2 Hydroxiden
als anorganische basische chemicaliën.
24311510-5 Metaaloxiden.
24311511-2 IJzerzouten
en ijzeroxiden.
24311520-8 Natriumhydroxide.
24311521-5 Bijtende
soda.
24311522-2 Vloeibare
soda.
24311600-3 Zwavelverbindingen.
24311700-4 Zwavel.
24311800-5 Koolstof.
24311900-6 Chloor.
24312000-4 Verbindingen
van metalen met halogenen; hypochlorieten, chloraten en perchloraten.
24312100-5 Verbindingen
van metalen met halogenen.
24312110-8 Natriumhexafluorsilicaat.
24312120-1 Chloriden.
24312121-8 Aluminiumchloride.
24312122-5 Ferrichloride.
24312123-2 Polyaluminiumchloride.
24312130-4 Aluminiumchloorhydraat.
24312200-6 Hypochlorieten
en chloraten.
24312210-9 Natriumchloride.
24312220-2 Natriumhypochloride.
24313000-1 Sulfiden,
sulfaten; nitraten, fosfaten en carbonaten.
24313100-2 Sulfiden,
sulfieten en sulfaten.
24313110-5 Diverse
sulfiden.
24313111-2 Waterstofsulfide.
24313112-9 Polysulfiden.
24313120-8 Sulfaten.
24313121-5 Natriumthiosulfaat.
24313122-2 Ferrisulfaat.
24313123-9 Aluminiumsulfaat.
24313124-6 Natriumsulfaat.
24313125-3 IJzersulfaat.
24313126-0 Kopersulfaat.
24313200-3 Fosfinaten,
fosfonaten, fosfaten en polyfosfaten.
24313210-6 Natriumhexametafosfaat.
24313220-9 Fosfaten.
24313300-4 Carbonaten.
24313310-7 Natriumcarbonaat.
24313320-0 Natriumbicarbonaat.
24313400-5 Nitraten.
24314000-8 Metaalzouten.
24314100-9 Kaliumpermanganaat.
24314200-0 Oxometaalzuren.
24315000-5 Anorganische
chemicaliën.
24315100-6 Zwaar
water en andere isotopen en verbindingen.
24315200-7 Cyanide,
cyanideoxide, fulminaten, cyanaten, silicaten; boraten, perboraten, zouten
van anorganische zuren.
24315210-0 Cyaniden.
24315220-3 Cyanideoxide.
24315230-6 Fulminaten.
24315240-9 Cyanaten.
24315300-8 Waterstofperoxide.
24315400-9 Piëzo-elektrisch
kwarts.
24315500-0 Verbindingen
van zeldzame aardmetalen.
24315600-1 Silicaten.
24315610-4 Natriumsilicaat.
24315700-2 Boraten
en perboraten.
24316000-2 Gedistilleerd
water.
24317000-9 Synthetische
stenen.
24317100-0 Synthetische
edelstenen.
24317200-1 Synthetische
halfedelstenen.
24320000-3 Organische
basischemicaliën.
24321000-0 Koolwaterstoffen.
24321100-1 Verzadigde
koolwaterstoffen.
24321110-4 Acyclische
verzadigde koolwaterstoffen.
24321111-1 Methaan.
24321112-8 Ethyleen.
24321113-5 Propeen.
24321114-2 Buteen.
24321115-9 Acetyleen.
24321120-7 Cyclische
verzadigde koolwaterstoffen.
24321200-2 Onverzadigde
koolwaterstoffen.
24321210-5 Onverzadigde
acyclische koolwaterstoffen.
24321220-8 Onverzadigde
cyclische koolwaterstoffen.
24321221-5 Benzeen.
24321222-2 Tolueen.
24321223-9 O-xylenen.
24321224-6 M-xylenen.
24321225-3 Styreen.
24321226-0 Ethylbenzeen.
24321300-3 Andere
chloorderivaten van koolwaterstoffen.
24321310-6 Tetrachloorethyleen.
24321320-9 Koolstoftetrachloride.
24322000-7 Alcoholen,
fenolen, fenolalcoholen alsmede halogeen-, gesulfoneerde, nitro- of
nitrosoderivaten daarvan; industriële vetalcoholen.
24322100-8 Industriële
vetalcoholen.
24322200-9 Eenwaardige
alcoholen.
24322210-2 Methanol.
24322220-5 Ethanol.
24322300-0 Diolen,
polyalcoholen en derivaten.
24322310-3 Ethyleenglycol.
24322320-6 Alcoholderivaten.
24322400-1 Fenolen
en fenolderivaten.
24322500-2 Alcohol.
24322510-5 Ethylalcohol.
24323000-4 Industriële
monocarbonvetzuren.
24323100-5 Raffinagevetzuren.
24323200-6 Carbonzuren.
24323210-9 Azijnzuur.
24323220-2 Per-azijnzuur.
24323300-7 Onverzadigde
monocarbonzuren en samenstellingen daarvan.
24323310-0 Esters
van methacrylzuur.
24323320-3 Acrylzuuresters.
24323400-8 Aromatische
polycarbonzuren en carbonzuren.
24324000-1 Organische
verbindingen met stikstofhoudende groepen.
24324100-2 Aminoverbindingen.
24324200-3 Aminoverbindingen
met zuurstofhoudende groepen.
24324300-4 Ureïnen.
24324400-5 Verbindingen
met stikstofhoudende groepen.
24325000-8 Verbindingen
van organische zwavel.
24326000-5 Aldehyde,
keton, organische peroxiden, en ethers.
24326100-6 Verbindingen
met aldehydegroepen.
24326200-7 Verbindingen
met keton- en chinongroepen.
24326300-8 Organische
peroxiden.
24326310-1 Ethyleenoxide.
24326320-4 Ethers.
24327000-2 Diverse
organische chemicaliën.
24327100-3 Plantaardige
derivaten voor het verven.
24327200-4 Houtskool.
24327300-5 Olie
en distillatieproducten van steenkoolteer met een hoge temperatuur, pek en
pekteer.
24327310-8 Steenkoolteer.
24327311-5 Creosoot.
24327320-1 Pek.
24327330-4 Pekteer.
24327400-6 Harsproducten.
24327500-7 Loog
als residu van houtpulpvervaardiging.
24400000-8 Meststoffen
en stikstofverbindingen.
24410000-1 Stikstofhoudende
meststoffen.
24411000-8 Salpeterzuur
en -zouten.
24411100-9 Natriumnitraat.
24412000-5 Nitreerzuur.
24413000-2 Ammoniak.
24413100-3 Vloeibare
ammoniak.
24413200-4 Ammoniumchloride.
24413300-5 Ammoniumsulfaat.
24420000-4 Fosfaathoudende
meststoffen.
24421000-1 Minerale
fosfaathoudende meststoffen.
24422000-8 Chemische
fosfaathoudende meststoffen.
24430000-7 Meststoffen
van dierlijke of plantaardige oorsprong.
24440000-0 Diverse
meststoffen.
24450000-3 Chemische
producten voor de landbouw.
24451000-0 Pesticiden.
24452000-7 Insecticiden.
24453000-4 Herbiciden.
24454000-1 Plantengroeiregulatoren.
24455000-8 Ontsmettingsmiddelen.
24456000-5 Verdelgingsmiddelen
voor knaagdieren.
24457000-2 Fungiciden.
24500000-9 Kunststoffen
in primaire vorm.
24510000-2 Ethyleenpolymeren
in primaire vorm.
24520000-5 Propyleenpolymeren
in primaire vorm.
24530000-8 Styreenpolymeren
in primaire vorm.
24540000-1 Vinylpolymeren
in primaire vorm.
24541000-8 Vinylacetaatpolymeren
in primaire vorm.
24542000-5 Acrylpolymeren
in primaire vorm.
24550000-4 Polyesters
in primaire vorm.
24560000-7 Polyamiden
in primaire vorm.
24570000-0 Ureumharsen
in primaire vorm.
24580000-3 Aminoharsen
in primaire vorm.
24590000-6 Siliconen
in primaire vorm.
24600000-0 Explosieven.
24610000-3 Bereide
explosieven.
24611000-0 Drijflading.
24611100-1 Voortstuwingsvloeistoffen.
24612000-7 Diverse
explosieven.
24612100-8 Dynamiet.
24612200-9 TNT.
24612300-0 Nitroglycerine.
24613000-4 Lichtkogels,
anti-hagelraketten, mistsignalen en pyrotechnische artikelen.
24613100-5 Vogelafschrikkogels.
24613200-6 Vuurwerk.
24615000-8 Lonten,
slaghoedjes, ontstekers en elektrische detonatoren.
24900000-3 Fijnchemicaliën
en diverse chemische producten.
24910000-6 Lijm.
24911000-3 Gelatine.
24911200-5 Kleefmiddelen.
24920000-9 Etherische
oliën.
24930000-2 Fotochemische
producten.
24931000-9 Fotografische
platen en film.
24931200-1 Emulsies
voor fotografisch gebruik.
24931210-4 Fotografische
ontwikkelaars.
24931220-7 Fotografische
fixeermiddelen.
24931230-0 Röntgenontwikkelaars.
24931240-3 Röntgenfixeermiddelen.
24931250-6 Kweekmedia.
24931260-9 Beeldversterkers.
24950000-8 Bijzondere
chemische preparaten.
24951000-5 Vetten
en smeermiddelen.
24951100-6 Smeermiddelen.
24951110-9 Boorsuspensie.
24951120-2 Siliconenvet.
24951130-5 Boorspoeling.
24951200-7 Additieven
voor olie.
24951210-0 Poeder
voor brandblusapparaten.
24951220-3 Producten
voor brandblusapparaten.
24951230-6 Vulling
voor brandblusapparaten.
24951300-8 Hydraulische
vloeistoffen.
24951310-1 IJsbestrijdingsmiddelen.
24951311-8 Antivriesmiddelen.
24951400-9 Chemisch
gewijzigde vetten en oliën.
24952000-2 Modelleerpasta's.
24952100-3 Tandtechnische
was.
24953000-9 Afwerkingsmiddelen.
24954000-6 Actieve
kool.
24954100-7 Nieuwe
actieve kool.
24954200-8 Geregenereerde
actieve kool.
24955000-3 Chemische
toiletten.
24956000-0 Peptonen
en proteïnestoffen.
24957000-7 Chemische
additieven.
24957100-8 Bereide
bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen.
24957200-9 Additieven
voor cement, mortel of beton.
24958000-4 Chemische
producten voor de olie- en gasindustrie.
24958100-5 Boorgatchemicaliën.
24958200-6 Uitvlokmiddelen.
24958300-7 Spoelingchemicaliën.
24958400-8 Gel-ampullen
voor explosieven.
24959000-1 Aërosolen
en chemicaliën in schijfjes.
24959100-2 Aërosolen.
24959200-3 Chemische
elementen in schijfjes.
24960000-1 Diverse
chemische producten.
24961000-8 Radiatorvloeistoffen.
24962000-5 Chemicaliën
voor waterbehandeling.
24963000-2 Corrosiewerende
middelen.
24964000-9 Glycerol.
24965000-6 Enzymen.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.