Lijst van de CPV codes die met 42 beginnen : 2de niveau
<<<Terug naar de eerste niveau>>>

CPV-CODE OMSCHRIJVING
42000000-6 Bedrijfsmachines.
42100000-0 Machines voor de productie en het gebruik van mechanische energie.
42110000-3 Turbines en motoren.
42111000-0 Motoren.
42111100-1 Buitenboordmotoren
voor schepen.
42112000-7 Turbine-installaties.
42112100-8 Stoomturbines.
42112200-9 Waterturbines.
42112210-2 Waterraderen.
42112300-0 Gasturbines.
42112400-1 Turbine-uitrusting.
42112410-4 Turbine-instrumenten.
42113000-4 Delen
van turbines.
42113100-5 Delen
van stoomturbines.
42113110-8 Grondplaten.
42113120-1 Behuizingen.
42113130-4 Condensor-luchtkoelsysteem.
42113150-0 Smeeroliesystemen.
42113160-3 Vochtafscheiders.
42113161-0 Ontvochtigers.
42113170-6 Roterende
uitrusting.
42113171-3 Rotoren.
42113172-0 Bladen.
42113190-2 Draaiapparatuur.
42113200-6 Delen
van waterturbines.
42113300-7 Delen
van gasturbines.
42113310-0 Luchtinlaatsystemen.
42113320-3 Gasinspuitingsmodule.
42113390-4 Stookgassystemen.
42113400-8 Delen
van waterraderen.
42120000-6 Pompen
en compressoren.
42121000-3 Hydraulische
of pneumatische krachtwerktuigen en motoren.
42121100-4 Hydraulische
of pneumatische cilinders.
42121200-5 Hydraulische
krachtmachines.
42121300-6 Pneumatische
krachtmachines.
42121400-7 Hydraulische
motoren.
42121500-8 Pneumatische
motoren.
42122000-0 Pompen.
42122100-1 Vloeistofpompen.
42122110-4 Pompen
voor brandbestrijding.
42122120-7 Tankinstallaties
voor helikopters.
42122130-0 Waterpompen.
42122160-9 Koelpompen.
42122161-6 Koelwaterpompen.
42122170-2 Oliepompen.
42122180-5 Brandstofpompen.
42122190-8 Betonpompen.
42122200-2 Zuigerverdringerpompen
voor vloeistoffen.
42122210-5 Hydraulische
generatoren.
42122220-8 Afvalwaterpompen.
42122230-1 Doseerpompen.
42122300-3 Drukverhogers
voor vloeistoffen.
42122400-4 Centrifugaalpompen
en elevators voor vloeistoffen.
42122410-7 Pompen
voor medisch gebruik.
42122411-4 Voedingspompen.
42122419-0 Perfusiepompen.
42122420-0 Elevators
voor vloeistoffen.
42122430-3 Centrifugaalpompen.
42122440-6 Rotatiepompen.
42122450-9 Vacuümpompen.
42122460-2 Luchtpompen.
42122480-8 Verdringerpompen.
42122500-5 Laboratoriumpompen
en toebehoren.
42122510-8 Peristaltische
pompen.
42123000-7 Compressoren.
42123100-8 Gascompressoren.
42123200-9 Roterende
compressoren.
42123300-0 Compressoren
voor koelinstallaties.
42123400-1 Luchtcompressoren.
42123410-4 Gemonteerde
luchtcompressoren.
42123500-2 Turbocompressoren.
42123600-3 Zuigerverdringercompressoren.
42123610-6 Persluchteenheid.
42123700-4 Centrifugaalcompressoren.
42123800-5 Compressoren
voor burgerluchtvaartuigen.
42124000-4 Delen
van pompen, compressoren, machines of motoren.
42124100-5 Delen
van machines of motoren.
42124130-4 Delen
van pneumatische machines.
42124150-0 Delen
van hydraulische machines of motoren.
42124170-6 Delen
van reactiemotoren.
42124200-6 Delen
van pompen of elevators voor vloeistoffen.
42124210-9 Delen
van brandstof-, hand- en betonpompen.
42124211-6 Delen
van brandstofpompen.
42124212-3 Delen
van handpompen.
42124213-0 Delen
van betonpompen.
42124220-2 Delen
van zuigerverdringerpompen.
42124221-9 Delen
van hydraulische generatoren.
42124222-6 Delen
van doseerpompen.
42124230-5 Delen
van roterende verdringerpompen.
42124290-3 Delen
van centrifugaalpompen.
42124300-7 Delen
van lucht- of vacuümpompen, delen van lucht- of gascompressoren.
42124310-0 Delen
van luchtpompen.
42124320-3 Delen
van vacuümpompen.
42124330-6 Delen
van luchtcompressoren.
42124340-9 Delen
van gascompressoren.
42130000-9 Kranen,
afsluiters, kleppen en dergelijke.
42131000-6 Kranen,
afsluiters en kleppen.
42131100-7 Kleppen
gekenmerkt door hun functie.
42131110-0 Afsluiters
voor cv-radiatoren.
42131120-3 Schuiven.
42131130-6 Temperatuurregelaars.
42131140-9 Reduceerkleppen,
regelkleppen, keerkleppen en veiligheidskleppen.
42131141-6 Reduceerkleppen.
42131142-3 Regelkleppen.
42131143-0 Hoogwaterafsluiters.
42131144-7 Regelafsluiters.
42131145-4 Keerkleppen.
42131146-1 Terugslagkleppen.
42131147-8 Veiligheidskleppen.
42131148-5 Afsluiters.
42131150-2 Standpijpkleppen.
42131160-5 Hydranten.
42131170-8 Uitstroomventielen
van gasflessen.
42131200-8 Kleppen
gekenmerkt door hun constructie.
42131210-1 Messchuifafsluiters.
42131220-4 Afsluitkleppen
in drukleidingen.
42131230-7 Schuifafsluiters.
42131240-0 Kogelklepafsluiters.
42131250-3 Naaldafsluiters.
42131260-6 Kogelkleppen.
42131270-9 Plugkranen.
42131280-2 Vleugelkleppen.
42131290-5 Diafragmakleppen.
42131291-2 Schuifkleppen.
42131292-9 Scharnierkleppen.
42131300-9 Spuitkruisen
en andere klepconstructies.
42131310-2 Kerstbomen
voor booreiland.
42131320-5 Smoorverdeelstukken.
42131390-6 Klepconstructies.
42131400-0 Kranen
en afsluiters voor sanitaire installaties.
42132000-3 Delen
van kranen en afsluiters.
42132100-4 Klepaandrijvingen.
42132110-7 Elektrische
klepaandrijvingen.
42132120-0 Hydraulische
klepaandrijvingen.
42132130-3 Pneumatische
klepaandrijvingen.
42132200-5 Kraanonderdelen.
42132300-6 Kleponderdelen.
42140000-2 Drijfwerk,
tandwieloverbrengingen en drijfwerkelementen.
42141000-9 Overbrenging
met rechte tandwielen, tandwieloverbrengingen en drijfwerkelementen.
42141100-0 Overbrengings-,
nokken- en krukassen.
42141110-3 Overbrengingsassen.
42141120-6 Nokkenassen.
42141130-9 Krukassen.
42141200-1 Lagerhuizen.
42141300-2 Tandwielen
en tandwieloverbrengingen.
42141400-3 Vliegwielen
en riemschijven.
42141410-6 Lieren.
42141500-4 Koppelingen
(versnellingsbak).
42141600-5 Katrolblokken.
42141700-6 Askoppelingen.
42141800-7 Cardankoppelingen.
42142000-6 Delen
van tandwieloverbrengingen en drijfwerkelementen.
42142100-7 Delen
van tandwieloverbrengingselementen.
42142200-8 Delen
van drijfwerkelementen.
42150000-5 Kernreactoren
en delen daarvan.
42151000-2 Kernreactoren.
42152000-9 Delen
van kernreactoren.
42152100-0 Reactorkoelsystemen.
42152200-1 Delen
van kernreactorvaten.
42160000-8 Boilerinstallaties.
42161000-5 Heetwaterboilers.
42162000-2 Stoomboilers.
42163000-9 Stoomgeneratoren.
42164000-6 Hulptoestellen
voor ketels.
42165000-3 Stoomcondensors.
42200000-8 Machines
voor voedsel-, dranken- en tabaksverwerking, en toebehoren.
42210000-1 Machines
voor voedsel-, drank- en tabaksbewerking.
42211000-8 Zuivelbehandelingsmachines.
42211100-9 Melkcentrifuges.
42212000-5 Machines
voor het verwerken van granen of gedroogde groenten.
42213000-2 Machines
voor het bereiden van alcoholische of vruchtendranken.
42214000-9 Bakovens,
droogtoestellen voor landbouwproducten en toestellen voor het koken of
verwarmen.
42214100-0 Bakovens.
42214110-3 Grillen.
42214200-1 Droogtoestellen
voor landbouwproducten.
42215000-6 Machines
voor de industriële bereiding of vervaardiging van voedingsmiddelen of
dranken.
42215100-7 Snijmachines
voor voedingsmiddelen.
42215110-0 Broodsnijmachines.
42215120-3 Baconsnijmachines.
42215200-8 Voedselverwerkingsmachines.
42215300-9 Pastamachines.
42216000-3 Machines
voor de bewerking van tabak.
42220000-4 Delen
van machines voor de bewerking van voedingsmiddelen, dranken en tabak.
42221000-1 Delen
van machines voor de productie van voedingsmiddelen.
42221100-2 Delen
van machines voor zuivelproductie.
42221110-5 Delen
van melkmachines.
42222000-8 Delen
van machines voor behandeling van dranken.
42223000-5 Delen
van machines voor de bewerking van tabak.
42300000-9 Ovens
en verbrandingsinstallaties voor industrieel gebruik of laboratorium.
42310000-2 Ovenbranders.
42320000-5 Afvalverbrandingsinstallaties.
42330000-8 Smeltovens.
42340000-1 Ovens
voor niet-huishoudelijk gebruik.
42341000-8 Bedrijfsovens.
42350000-4 Crematie-ovens.
42390000-6 Delen
van ovenbranders en ovens.
42400000-0 Hijs-,
hef- en transportwerktuigen en delen daarvan.
42410000-3 Hijs-,
hef- en transportuitrusting.
42411000-0 Katrolblokken
en hefwerktuigen.
42412000-7 Lieren
voor mijnschachten, lieren voor ondergronds gebruik en kaapstanders.
42412100-8 Lieren
voor mijnschachten en lieren voor ondergronds gebruik.
42412110-1 Lieren
voor mijnschachten.
42412120-4 Lieren
voor ondergronds gebruik.
42412200-9 Kaapstanders.
42413000-4 Krikken
en hefbruggen voor voertuigen.
42413100-5 Ingebouwde
kriksystemen.
42413200-6 Hydraulische
krikken.
42413300-7 Pneumatische
krikken.
42413400-8 Mechanische
krikken.
42413500-9 Hefbruggen
voor voertuigen.
42414000-1 Kranen,
mobiele hijsinstallaties en transportwagens met kraan.
42414100-2 Hijskranen.
42414110-5 Havenkranen.
42414120-8 Kadekranen.
42414130-1 Stapelkranen.
42414140-4 Containerkranen.
42414150-7 Torenkranen.
42414200-3 Bovenloopkranen.
42414210-6 Loopkranen.
42414220-9 Rolbrug.
42414300-4 Portaaldraaikraan.
42414310-7 Mobiele
hijsinstallaties.
42414320-0 Bokdraaikranen.
42414400-5 Kranen
op voertuigen.
42414410-8 Kranen
voor vrachtwagens.
42414500-6 Brugkranen.
42415000-8 Vorkheftrucks,
voertuigen voor intern transport, trekkers voor gebruik op perrons.
42415100-9 Heftrucks.
42415110-2 Vorkheftrucks.
42415200-0 Voertuigen
voor intern transport.
42415210-3 Voertuigen
voor intern transport voorzien van laad- en losuitrusting.
42415300-1 Trekkers
voor gebruik op perrons.
42415310-4 Voertuigen
met vrije baan.
42415320-7 Uitrusting
voor reddingsvoertuigen.
42416000-5 Liften,
skipliften, hijsinstallaties, roltrappen en rolpaden.
42416100-6 Liften.
42416110-9 Badliften.
42416120-2 Goederenliften.
42416130-5 Mechanische
liften.
42416200-7 Skipliften.
42416210-0 Containerliften.
42416300-8 Hijsinstallaties.
42416400-9 Roltrappen.
42416500-0 Rolpaden.
42417000-2 Liften
en transportbanden.
42417100-3 Pneumatische
liften of transportbanden.
42417200-4 Transportbanden.
42417210-7 Continuwerkende
liften of transportbanden, type jakobsladder.
42417220-0 Continuwerkende
liften of transportbanden, bandtype.
42417230-3 Gepantserde
transportbanden voor de mijnbouw.
42417300-5 Transportbanduitrusting.
42417310-8 Lopende
banden.
42418000-9 Lift-,
transport-, laad- of loswerktuigen.
42418100-0 Mijnwagendrukkers
en -locomotieven of rolwagens.
42418200-1 Monorail-
of skiliftuitrusting.
42418210-4 Uitrusting
voor hangende monorail.
42418220-7 Stoeltjesliften.
42418290-8 Skiliftuitrusting.
42418300-2 Apparatuur
voor het verwijderen van de top van de fakkel.
42418400-3 Opslag-
en opzoeksysteem (carrousels).
42418500-4 Uitrusting
voor mechanische verwerking.
42418900-8 Laad-
of transportmachines.
42418910-1 Laaduitrusting.
42418920-4 Losuitrusting.
42418930-7 Zijladers.
42418940-0 Containervervoeruitrusting.
42419000-6 Delen
van hijs-, hef- en transportuitrusting.
42419100-7 Delen
van kranen.
42419200-8 Delen
van voertuigen voor intern transport.
42419500-1 Delen
van liften, skiphijsinstallaties en roltrappen.
42419510-4 Delen
van liften.
42419520-7 Delen
van skiphijsinstallaties.
42419530-0 Delen
van roltrappen.
42419540-3 Delen
van rolpaden.
42419800-4 Delen
van lopende banden.
42419810-7 Delen
van transportbanden.
42419890-1 Delen
van transportbanden type jakobsladder.
42419900-5 Delen
van lieren en andere hijs-, hef- of transportuitrusting.
42420000-6 Graafemmers,
schoppen, grijpers en tangen voor kranen of graafmachines.
42500000-1 Koel-
en ventilatie-uitrusting.
42510000-4 Warmtewisselaars,
luchtbehandelings- en koeluitrusting en filtertoestellen.
42511000-1 Warmtewisselaars
en toestellen voor het vloeibaar maken van lucht of andere gassen.
42511100-2 Warmtewisselaars.
42511110-5 Warmtepompen.
42511200-3 Toestellen
voor het vloeibaar maken van lucht of andere gassen.
42512000-8 Luchtbehandelingsinstallaties.
42512100-9 Luchtbehandelingstoestellen
voor montage in ramen.
42512200-0 Luchtbehandelingstoestellen
voor bevestiging aan muren.
42512300-1 Verwarmings-,
ventilatie- en luchtbehandelingspakketten.
42512400-2 Luchtbehandelingstoestellen
voor voertuigen.
42512500-3 Delen
van luchtbehandelingstoestellen.
42512510-6 Luchtregelkleppen.
42512520-9 Ventilatieroosters.
42513000-5 Koel-
en diepvriesuitrusting.
42513100-6 Diepvriesuitrusting.
42513200-7 Koeluitrusting.
42513210-0 Koelvitrines.
42513220-3 Koeltoonbanken.
42513290-4 Bedrijfskoeluitrusting.
42514000-2 Machines
en toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen.
42514200-4 Elektrostatische
lucht- en gasreinigers.
42514300-5 Filtertoestellen.
42514310-8 Luchtfilters.
42514320-1 Gasfilters.
42515000-9 Ketel
voor stadsverwarming.
42520000-7 Ventilatie-uitrusting.
42521000-4 Rookafzuiguitrusting.
42522000-1 Ventilatoren
voor niet-huishoudelijk gebruik.
42522100-2 Delen
van ventilatoren.
42530000-0 Delen
van koel- en diepvriesuitrusting en van warmtepompen.
42531000-7 Delen
van koeluitrusting.
42532000-4 Delen
van diepvriesuitrusting.
42533000-1 Delen
van warmtepompen.
42600000-2 Gereedschapswerktuigen.
42610000-5 Gereedschapswerktuigen
met laserbediening en bewerkingscentra.
42611000-2 Gereedschapswerktuigen
voor speciale doeleinden.
42612000-9 Bewerkingscentrum.
42612100-0 Bewerkingscentrum
met horizontale spil.
42612200-1 Bewerkingscentrum
met verticale spil.
42620000-8 Draaibanken,
boor- of freesmachines.
42621000-5 Draaibanken.
42621100-6 CNC-draaibank.
42622000-2 Draadsnij-
of -tapmachines.
42623000-9 Freesmachines.
42630000-1 Gereedschapswerktuigen
voor de metaalbewerking.
42631000-8 Gereedschapswerktuigen
voor het afwerken van metalen.
42632000-5 Machines
voor metaalbewerking, met numerieke besturing.
42633000-2 Machines
voor buigen, vouwen, strekken of vlakken.
42634000-9 Smeedmachines.
42635000-6 Stempelstansmachines.
42636000-3 Persen.
42636100-4 Hydraulische
persen.
42637000-0 Gereedschapswerktuigen
voor het boren of frezen van metaal.
42637100-1 Gereedschapswerktuigen
voor het boren van metaal.
42637200-2 Gereedschapswerktuigen
voor het maken van gaten in metaal.
42637300-3 Gereedschapswerktuigen
voor het frezen van metaal.
42638000-7 Metaalbewerkingscentrum.
42640000-4 Gereedschapswerktuigen
voor het bewerken van harde materialen, met uitzondering van metalen.
42641000-1 Gereedschapswerktuigen
voor het bewerken van steen, keramische producten, beton of glas.
42641100-2 Gereedschapswerktuigen
voor het bewerken van steen.
42641200-3 Gereedschapswerktuigen
voor het bewerken van keramische producten.
42641300-4 Gereedschapswerktuigen
voor het bewerken van beton.
42641400-5 Gereedschapswerktuigen
voor het bewerken van glas.
42642000-8 Gereedschapswerktuigen
voor het bewerken van hout, been, kurk, harde rubber of harde kunststoffen.
42642100-9 Gereedschapswerktuigen
voor het bewerken van hout.
42642200-0 Gereedschapswerktuigen
voor het bewerken van been.
42642300-1 Gereedschapswerktuigen
voor het bewerken van kurk.
42642400-2 Gereedschapswerktuigen
voor het bewerken van harde rubber.
42642500-3 Gereedschapswerktuigen
voor het bewerken van harde kunststoffen.
42650000-7 Pneumatisch
of motorisch aangedreven handgereedschap.
42651000-4 Pneumatisch
handgereedschap.
42652000-1 Elektromechanisch
handgereedschap.
42660000-0 Toestellen
voor (hard)solderen en lassen, machines en uitrusting voor oppervlakteharden;
machines en toestellen voor warmspuiten.
42661000-7 Uitrusting
voor (hard)solderen.
42661100-8 Soldeeruitrusting.
42661200-9 Hardsoldeeruitrusting.
42662000-4 Lasuitrusting.
42662100-5 Uitrusting
voor elektrisch lassen.
42662200-6 Uitrusting
voor niet-elektrisch lassen.
42663000-1 Machines
voor oppervlakteharden.
42664000-8 Versmeltingsuitrusting.
42664100-9 Versmeltingsuitrusting
voor kunststoffen.
42665000-5 Metaalspuitmachines.
42670000-3 Delen
en toebehoren van gereedschapswerktuigen.
42671000-0 Gereedschapshouders.
42671100-1 Gereedschapskisten
voor laboratorium.
42671110-4 Reageerbuisstandaard
voor baden.
42672000-7 Werkstukhouders
voor gereedschapswerktuigen.
42673000-4 Verdeelkoppen
en speciale opzetstukken voor gereedschapswerktuigen.
42674000-1 Delen
en toebehoren voor gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking.
42675000-8 Delen
en toebehoren voor gereedschapswerktuigen voor het bewerken van harde
materialen.
42675100-9 Delen
van kettingzagen.
42676000-5 Delen
van handgereedschap.
42677000-2 Onderdelen
van pneumatisch gereedschap.
42700000-3 Machines
voor de productie van textiel, kleding en leder.
42710000-6 Machines
voor textiel.
42711000-3 Machines
voor behandelen van synthetisch textielmateriaal.
42712000-0 Textielspinmachines.
42713000-7 Weefmachines.
42714000-4 Breimachines.
42715000-1 Naaimachines.
42716000-8 Wasmachines,
machines voor chemisch reinigen en droogmachines.
42716100-9 Wasinstallaties.
42716110-2 Wasuitrusting.
42716120-5 Wasmachines.
42716130-8 Machines
voor chemisch reinigen.
42716200-0 Wasdrogers.
42717000-5 Strijk-
en vouwuitrusting voor linnengoed.
42717100-6 Vouwuitrusting
voor linnengoed.
42718000-2 Machines
voor het afwerken van textiel.
42718100-3 Strijkmachines.
42718200-4 Strijkpersen.
42720000-9 Delen
van machines voor de productie van textiel en kleding.
42800000-4 Machines
voor de productie van papier of karton.
42810000-7 Delen
van machines voor de productie van papier of karton.
42900000-5 Diverse
machines voor algemeen en specifiek gebruik.
42910000-8 Distilleer-,
filter- en rectificeertoestellen.
42912000-2 Machines
en toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen.
42912100-3 Machines
en toestellen voor het filtreren van vloeistoffen.
42912110-6 Filtertoestellen
voor boorspoeling.
42912120-9 Hydrocyclonen.
42912130-2 Toestellen
voor het filtreren of zuiveren van dranken.
42912300-5 Toestellen
voor het filtreren of zuiveren van water.
42912310-8 Toestellen
voor het filtreren van water.
42912320-1 Ontluchtingstoestellen.
42912330-4 Waterzuiveringstoestellen.
42912340-7 Ontziltingstoestellen.
42912350-0 Uitrusting
voor filterinstallaties.
42913000-9 Oliefilters,
benzinefilters en luchtfilters.
42913300-2 Oliefilters.
42913400-3 Benzinefilters.
42913500-4 Luchtinlaatfilters.
42914000-6 Recyclage-uitrusting.
42920000-1 Machines
voor het reinigen van flessen, verpakkings-, weeg- en spraytoestellen.
42921000-8 Machines
voor het reinigen, vullen of verpakken van flessen of andere verpakkingen.
42921100-9 Machines
voor het reinigen of drogen van flessen of andere verpakkingen.
42921200-0 Machines
voor het vullen of sluiten van flessen, blikken of andere verpakkingen.
42921300-1 Verpakkings-
of inpakmachines.
42921310-4 Vastbindmachines.
42921320-7 Verpakkingsmachines.
42921330-0 Inpakmachines.
42923000-2 Weegtoestellen
en -schalen.
42923100-3 Weegapparatuur.
42923110-6 Balansen.
42923200-4 Weegschalen.
42923210-7 Winkelweegschalen.
42923220-0 Bandwegers.
42923230-3 IJkweegschalen.
42924200-1 Stoom-
of zandstraalmachines.
42924300-2 Spuituitrusting.
42924310-5 Spuitpistolen.
42924700-6 Mechanische
toestellen voor het spuiten, verspuiten of sproeien.
42924710-9 Toestellen
voor het verspuiten van gas.
42924720-2 Ontsmettingsuitrusting.
42924730-5 Hogedrukreinigingsapparatuur
met water.
42924740-8 Hogedrukreinigingstoestellen.
42924790-3 Geurverdrijvingstoestellen.
42930000-4 Centrifuges,
kalandermachines of verkoopautomaten.
42931000-1 Centrifuges.
42931100-2 Laboratoriumcentrifuges
en toebehoren.
42931110-5 Op
de vloer staande centrifuges.
42931120-8 Tafelcentrifuges.
42931130-1 Reduceertoestellen
voor centrifuges.
42931140-4 Draaiende
onderdelen voor centrifuges.
42932000-8 Kalandermachines.
42932100-9 Rolmachines.
42933000-5 Verkoopmachines.
42933100-6 Verkoopmachines
voor sanitaire artikelen.
42933200-7 Postzegelautomaten.
42933300-8 Verkoopautomaten.
42940000-7 Machines
voor de warmtebehandeling van materialen.
42941000-4 Machines
voor de warmtebehandeling van gas.
42942000-1 Ovens
en toebehoren.
42942200-3 Vacuümovens.
42943000-8 Thermostatische
baden en toebehoren.
42943100-9 Koelslangen.
42943200-0 Ultrasoonbaden.
42943210-3 Dompelthermostaten.
42943300-1 Dompelkoelers.
42943400-2 Convectoren
voor koeling en koeling/verwarming.
42943500-3 Koelers
voor hergebruikte lucht.
42943600-4 Hogetemperatuurconvectoren.
42943700-5 Verwarmingsconvectoren.
42943710-8 Afdekkingen
voor bad.
42950000-0 Delen
van machines voor algemeen gebruik.
42952000-4 Delen
van centrifuges.
42953000-1 Delen
van kalandermachines.
42954000-8 Delen
van rolmachines.
42955000-5 Delen
van filtermachines.
42956000-2 Delen
van zuiveringsmachines.
42957000-9 Delen
van sproeimachines.
42958000-6 Gewichten
voor weegtoestellen.
42959000-3 Industriële
vaatwasmachines.
42960000-3 Apparatuur
voor bedienings- en controlesysteem, drukkerij, grafische industrie,
kantoorautomatisering en informatieverwerking.
42961000-0 Besturings-
en controlesysteem.
42961100-1 Toegangscontrolesysteem.
42961200-2 Scada
of gelijkwaardig systeem.
42961300-3 Systeem
voor opsporing van voertuigen.
42961400-4 Expeditiesysteem.
42962000-7 Druk-
en grafische uitrusting.
42962100-8 Foliedruksysteem.
42962200-9 Drukpers.
42962300-0 Grafische
werkstations.
42962400-1 Hectografen.
42962500-2 Graveermachines.
42963000-4 Muntpers.
42964000-1 Kantoorautomatiseringsuitrusting.
42965000-8 Informatieverwerkingsuitrusting.
42965100-9 Magazijnbeheerssysteem.
42965110-2 Opslagsysteem.
42967000-2 Besturingsunit.
42967100-3 Digitale
afstandsbedieningsunit.
42968000-9 Verdelers.
42968100-0 Drankenautomaat.
42968200-1 Automaten
voor hygiënische benodigdheden.
42968300-2 WC-papierophangsysteem.
42970000-6 Delen
van vaatwasmachines en van reinigings-, vul-, verpakkkings- of inpakmachines.
42971000-3 Delen
van vaatwasmachines.
42972000-0 Delen
van reinigingsmachines.
42973000-7 Delen
van vulmachines.
42974000-4 Delen
van verpakkingsmachines.
42975000-1 Delen
van inpakmachines.
42980000-9 Gasgeneratoren.
42981000-6 Ozongeneratoren.
42990000-2 Diverse
machines voor specifieke doeleinden.
42991000-9 Machines
voor papier, drukken en boekbinden, en onderdelen daarvan.
42991100-0 Machines
voor het inbinden van boeken.
42991110-3 Machines
voor het innaaien van boeken.
42991200-1 Drukmachines.
42991210-4 Offsetdrukmachines.
42991220-7 Zetmachines.
42991230-0 Kaartjesdrukmachines.
42991300-2 Fotozetsysteem.
42991400-3 Droogtoestellen
voor hout, papierpulp, papier of karton.
42991500-4 Delen
van machines voor het drukken en het inbinden van boeken.
42992000-6 Elektrische
benodigdheden voor specifieke doeleinden.
42992100-7 Kooi
van Faraday.
42992200-8 Echoloze
kamer.
42992300-9 Elektromagnetisch
absorberend materiaal.
42993000-3 Machines
voor de chemische industrie.
42993100-4 Chloreertoestellen.
42993200-5 Doseertoestellen.
42994000-0 Machines
voor het bewerken van rubber of kunststoffen.
42994100-1 Machines
voor de productie van kunststof ramen en kozijnen.
42994200-2 Machines
voor het bewerken van kunststoffen.
42994220-8 Toebehoren
voor lamineren.
42994230-1 Lamineermachines.
42995000-7 Diverse
reinigingsmachines.
42995100-8 Wasstraat.
42995200-9 Strandreinigingsmachines.
42996000-4 Machines
voor de afvalwaterbehandeling.
42996100-5 Roostervuilverkleiners.
42996110-8 Snijmolens
voor afvalwaterbehandeling.
42996200-6 Afvalwaterpersen.
42996300-7 Schrapers.
42996400-8 Mengeenheden.
42996500-9 Rioolroosters.
42996600-0 Beluchtingsapparatuur.
42996700-1 Stofscheiders.
42996800-2 Bezinkingsreservoirs.
42996900-3 Slibverwerkingsuitrusting.
42997000-1 Uitrusting
voor pijpleiding.
42997100-2 Machines
voor inspectie van de binnenkant van pijpleidingen.
42997200-3 Machines
voor reiniging van de binnenkant van pijpleidingen.
42997300-4 Industriële
robots.
42998000-8 Palletzoeksysteem.
42998100-9 Palletuithaalsysteem.
42999000-5 Stofzuigers
en boenmachines voor niet-huishoudelijk gebruik.
42999100-6 Stofzuigers,
niet voor huishoudelijk gebruik.
42999200-7 Boenmachines,
niet voor huishoudelijk gebruik.
42999300-8 Delen
van stofzuigers, niet voor huishoudelijk gebruik.
42999400-9 Delen
van vloerboenmachines, niet voor huishoudelijk gebruik.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.